wstecz

Uszczelnienie podpłytkowe balkonów i tarasów - AQUAFIN-TBS, normalne wiązanie

Wybór odpowiednich systemów jest bardzo ważny przy trwałym montażu kamienia i ceramiki na balkonach i tarasach. Z uwagi na różną rozszerzalność zastosowanych materiałów zachodzące tam zmiany temperatury prowadzą do naprężeń w strukturze warstwowej. Naprężenia te, należy kompensować, aby nie doszło do pęknięcia struktury warstwy. Ponadto długości krawędzi obszarów z kamieniem lub ceramiką, należy ograniczyć do 2 - 5 m, w zależności od siły obciążenia temperaturowego. Ponadto krawędzie obszarów powinny mieć współczynnik proporcji jak najbardziej zbliżony do 1 : 2.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Wytrzymała, cementowa, szybko twardniejąca, modyfikowana tworzywami sztucznymi, elastyczna masa szpachlowa o niskim skurczu, 2 - 50 mm

Hydrofobowy, szybkowiążący jastrych o wysokiej wytrzymałości w połączeniu z ASOCRET-KS/HB.

USZCZELNIANIE

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

Taśma do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych.

KLEJENIE

Wysoce odkształcalny, elastyczny klej do dużych obciążeń

SPOINOWANIE

Cementowa, nieprzepuszczalna dla wody zaprawa do spoin o szerokości 3 - 20 mm o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Silikonowa masa uszczelniająca spoinowania kamienia naturalnego