wstecz

Ochrona przed podsiąkaniem kapilarnym: wtórna pozioma izolacja przeciwwilgociowa

Key Facts

1 Uszczelnienie w obrębie iniekcji

Gdy spoiny w murze są słabe i może dojść do ich wypłukania podczas iniekcji mur należy zabezpieczyć izolacją sztywną, odporną na ciśnienie negatywne. Nanieść szczotką na ścianę materiał AQUAFIN®-1K do wysokości ok. 10 cm powyżej planowanego rzędu otworów.

2 Wypełnienie pustek konstrukcji

Wypełnić puste przestrzenie i ubytki podłoża płynną, bezskurczową zaprawą do wypełniania odwiertów ASOCRET-BM.

3 Wykonywanie iniekcji

Po wywierceniu otworów (w odstępach 10-12,5 cm), wprowadzić w mur materiał AQUAFIN®-F pod niskim ciśnieniem (< 10 bar), stosując pompę niskociśnieniową. Utrzymywać ciśnienie do chwili pojawienia się zawilgocenia na powierzchni otaczającej otwory. Po około 24 godzinach wypełnić otwory materiałem ASOCRET-BM.

4 Alternatywa: Iniekcja grawitacyjna

Zastosowanie techniki bezciśnieniowej polega na połączeniu zbiornika zasobnikowego z otworami i bezciśnieniowym doprowadzeniu płynu do otworów. Materiał rozpływa się w podłożu wyłącznie pod wpływem siły ciążenia i absorpcji podłoża. Doprowadzać płyn bez przerw do chwili, gdy zakończy się jego wchłanianie. Iniekcję grawitacyjną prowadzić do czasu, kiedy nie ubywa materiału w zbiorniku. Wypełnić otwory tak samo, jak w przypadku zastosowania techniki ciśnieniowej (płynną, bezskurczową zaprawą do wypełniania pustek i odwiertów ASOCRET®-BM).