wstecz

Gruntowniki - przygotowanie podłoża

Gruntowniki
Gruntowanie powierzchni wymaga przygotowania podłoża przed nałożeniem odpowiedniej warstwy nawierzchniowej. Głównym celem gruntowania powierzchni jest poprawienie przyczepności farby nawierzchniowej, wzmocnienie podłoża, które jest malowane, zmniejszenie jego chłonności, zmniejszenie zużycia farby nawierzchniowej. W naszej ofercie posiadamy specjalny koncentrat gruntujący, taśma do odprowadzania ładunków elektrostatycznych, szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonania szpachli epoksydowych, jastryków i zapraw drenażowych. Dodatkowo posiadamy lakier o niskim oporze przewodzenia oraz specjalny środek do wstępnego gruntowania powierzchni pionowych. Preparat gruntujący nakłada się za pomocą pędzla lub wałka. Często zaleca się nałożenie kilku warstw, gdy podłoża są szczególnie chłonne. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą oferta gruntowników.

Produkty

ASO-Unigrund-GE
Gotowy do użycia środek gruntujący
ASO-Unigrund-S
Specjalny koncentrat gruntujący
ASODUR-GBM
Żywica gruntująca, impregnująca oraz do wytwarzania zapraw
ASODUR-SG2
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych
ASODUR-SG3-Superfast
Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych
ASODUR-SG3-thix
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na wilgotne podłoża, tiksotropowy
ASODUR-SG3
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych
ASO-Unigrund-K
Koncentrat gruntujący