wstecz

Gruntowniki - przygotowanie podłoża

Produkty

ASO-Unigrund-GE
Gotowy do użycia środek gruntujący
ASO-Unigrund-S
Specjalny koncentrat gruntujący
ASODUR-GBM
Żywica gruntująca, impregnująca oraz do wytwarzania zapraw
ASO-LL
Lakier o niskim oporze przewodzenia
ASO-LB
Taśma do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (uziemiająca)
ASODUR-SG2
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych
ASODUR-SG2-thix
Specjalny środek do wstępnego gruntowania powierzchni pionowych
ASODUR-SG3-Superfast
Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych
ASODUR-SG3-thix
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na wilgotne podłoża, tiksotropowy
ASO-Unigrund-K
Koncentrat gruntujący