wstecz

Gruntowniki - przygotowanie podłoża

Produkty

ASO-Unigrund-GE
Gotowy do użycia środek gruntujący
ASO-Unigrund-S
Specjalny koncentrat gruntujący
ASODUR-GBM (INDUFLOOR-IB1225)
Żywica gruntująca – Element systemu GWS (System ochrony wody przed zanieczyszczeniem)
ASO-LL (ASODUR-V115W / INDUFLOOR-IB2115)
Lakier o niskim oporze przewodzenia
ASO-LB (ASO-Leitband / INDU-Leitband)
Taśma do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (uziemiająca)
ASODUR-SG2 (INDUFLOOR-IB1240)
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych
ASODUR-SG2-thix (INDUFLOOR-IB1245)
Specjalny środek do wstępnego gruntowania powierzchni pionowych
ASODUR-SG3-Superfast
Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych.