wstecz

Prawidłowe i trwałe uszczelnienie ścian fundamentowych od zewnątrz

Key Facts

1 Wyrównanie podłoża (jeśli to konieczne)

Wyrównać powierzchnię i wypełnić ubytki (o głębokości do 5 mm) jedną warstwą materiału np. SOLOCRET-15. Przejście między płytą fundamentową, a ścianą pokryć AQUAFIN-1K.

2 Uszczelnienie połączeń ścian z posadzką

W przejściu ściana-podłoga wykonać mineralną fasetę uszczelniającą z ASOCRET-M30. Przedtem należy nanieść warstwę sczepną. Może być wykonana z ASOCRET-M30 lub AQUAFIN-1K.

3 Uszczelnienie przepustów rur

Nanieść materiał AQUAFIN-RB400 pacą zębatą 4 mm, nakleić manszetę uszczelniającą ADF-Rohrmanschette (nie pozostawiając fałd), a następnie pokryć w całości warstwą powierzchniową izolacji.

4 Uszczelnienie ściany fundamentowej w strefie przypowierzchniowej

Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN-RB400 pędzlem, pacą lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Izolację nałożyć do wysokości co najmniej 30 cm nad i 20 cm pod poziomem gruntu.

5 Gruntowanie

6 Uszczelnienie masami bitumicznymi modyfikowanym polimerami

Nakładać COMBIDIC-2K-PREMIUM, COMBIDIC-2K-CLASSIC przy użyciu kielni, stosując grubość warstwy zależną od obciążenia. Nałożyć grubą warstwę bitumiczną z zakładem min. 10 cm na uszczelnienie (rys. 4).

7 Naklejenie płyt drenażowo-izolacyjnych

Po wyschnięciu powłoki uszczelniającej przy pomocy COMBIDIC-1K zamocować płyty ochronno-drenażowe ze styropianu ekstrudowanego.

8 Montaż płyt ochronno-drenażowych

Izolację przykleić szczelnie i z przesunięciem na całej powierzchni za pomocą COMBIDIC-2K-CLASSIC lub COMBIDIC-2K-PREMIUM zgodnie z instrukcją producenta.