wstecz

Prawidłowe i trwałe uszczelnienie ścian fundamentowych od zewnątrz

Key Facts

1 Wyrównanie podłoża (jeśli to konieczne)

Wyrównać powierzchnię i wypełnić ubytki (o głębokości do 5 mm) jedną warstwą materiału np. SOLOCRET-15. Przejście między płytą fundamentową, a ścianą pokryć AQUAFIN-1K.

2 Uszczelnienie połączeń ścian z posadzką

Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300 na całą odsadzkę i przednią część płyty/ławy fundamentowej.
Na połączeniu ściany z odsadzką wkleić dodatkowo taśmę ASO®-Dichtband-2000-S.

3 Uszczelnienie przepustów rur

Nanieść materiał AQUAFIN®-RS300 pacą zębatą 4 mm, nakleić manszetę uszczelniającą ASO®-Dichtmanschette (nie pozostawiając fałd), a następnie pokryć w całości warstwą powierzchniową izolacji.

4 Uszczelnienie ściany fundamentowej w strefie przypowierzchniowej

Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN®-RS300 pędzlem, pacą lub odpowiednim urządzeniem natryskowym. Izolację nałożyć do wysokości co najmniej 30 cm nad i 20 cm pod poziomem gruntu.

5 Uszczelnienie masami bitumicznymi modyfikowanym polimerami

Nanieść kielnią odpowiednią ilość izolacji bitumicznej COMBIFLEX®-AB2 lub COMBIFLEX®-EL z co najmniej 10-centymetrowym zakładem na izolację mineralną AQUAFIN®-RS300 (zdjęcie 4). W przypadku użycia COMBIFLEX®-AB2 powierzchnię należy zagruntować ASOL-FE.

6 Włóknina ochronna i poślizgowa

Zalecana na konstrukcjach murowanych, obowiązkowa na konstrukcjach betonowych. Dopasować materiał ASO®-Systemvlies-02 na odpowiednią długość i osadzić w świeżej powłoce bez zakładek, nie pozostawiając fałd.

7 Naklejenie płyt drenażowo-izolacyjnych

Po wyschnięciu powłoki uszczelniającej przy pomocy COMBIFLEX®-AB2 zamocować płyty ochronno-drenażowe ze styropianu ekstrudowanego.

8 Montaż płyt ochronno-drenażowych

Płyty ochronno-drenażowe przyklejać od dołu do góry.