wstecz

Rozwiązanie do montażu od podłogi do sufitu - mur dwuwarstwowy, bez podpiwniczenia

Key Facts

1 Hydroizolacja połączeń płyt ściennych z płytą fundamentową

Pierwszym etapem aplikacji jest nałożenie hydroizolacji AQUAFIN-RB400 na powierzchnię betonowej podstawy.

2 Układanie ASO-Dichtband-2000-S

W jeszcze świeżym pierwszym etapie pracy z AQUAFIN-RB400, ASO-Dichtband-2000-S jest wklejany bez pustych przestrzeni. Połączenia stykowe wykonuje się z zakładem ok. 5 - 10 cm.

3 Montaż listew izolacyjnych na krawędziach ścian

Następnie w obszarze ościeża okiennego się mocuje taśmę izolacyjną do krawędzi ściany za pomocą AQUAFIN-RB400.

4 Montaż elementu naziemnego

Montaż i mocowanie elementu od podłogi do sufitu odbywa się zgodnie ze specyfikacjami producenta.

5 Pozioma hydroizolacja detali

Po ściągnięciu paska zabezpieczającego, należy zamocować taśmę uszczelniającą ASO-Anschlussdichtband dociskając ją do elementu montażowego za pomocą paska samoprzylepnego. Taśma uszczelniająca jest przyklejana do podłoża za pomocą AQUAFIN-RB400.

6 Hydroizolacja pionowych detali

Montaż taśmy uszczelniającej ASO-Anschlussdichtband na elemencie instalacyjnym i taśmie uszczelniającej odbywa się zgodnie z opisem w kroku 5. Taśma uszczelniająca jest również przyklejana do podłoża za pomocą AQUAFIN-RB400.

7 Ochrona przed możliwością cofania się

Aby uniknąć cofania się taśmy, obszar wcześniej wykonanego łączenia taśm uszczelniających, jak również obszar narożnika taśmy izolacyjnej jest zabezpieczony poprzez montaż narożnika ASO-Dichtband-2000-S-Ecke. Klejenie przeprowadza się przy użyciu AQUAFIN-RB400.

8 Instalacja w hydroizolacji

Po wykonaniu uszczelnień detali, taśmy uszczelniające i obszar uszczelnienia są powlekane dwiema warstwami AQUAFIN-RB400.

9 Gotowa konstrukcja ściany

Po całkowitym wyschnięciu uszczelnienia podłoża wykonuje się warstwę izolacyjną i okładzinową.