wstecz

ASO-Dichtband-400

Elastyczna taśma uszczelniająca

Drukuj stronę

Informacje o produkcie

Opis

Produkt przeznaczony jest do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenie takich jak połączenia
ścian z podłogą oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za
wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych uszczelniających. Taśma może być także stosowana
na zewnątrz budynku jako wkładka zbrojąca w rejonie dylatacji termicznych przy wykonywaniu powłok hydroizolacyjnych balkonów
i tarasów.

Zużycie:

Patrz Instrukcja Techniczna

Nr artykułu Kolor Rozmiar opakowania Jednostka/Paleta
206134-001PL szary 50 m/rolka 48

Do Pobrania

Instrukcja techniczna