wstecz

Trwałe uszczelnienie powierzchni: sieci kanalizacyjne

Key Facts

1 Uzupełnienie ubytków w podłożu

Wypełnić kielnią lub łatą niewielkie pęknięcia i ubytki o głębokości do 40 mm. Nanieść pędzlem na matowo wilgotne podłoże warstwę sczepną- ASOCRET-KS/HB. Następnie, w czasie gdy powłoka pozostaje mokra, wykonać reprofilację powierzchni materiałem ASOCRET-BIS-5/40.

2 Wyrównanie powierzchni

Na matowo-wilgotne podłoże nanieść materiał ASOCRET-BIS-1/6 o odpowiedniej grubości. Świeżej zaprawy nie należy zacierać lub wygładzać. W celu nadania odpowiedniej gładkości powierzchnię można przetrzeć gąbką.

3 Uszczelnienie połączeń ścian z posadzką

AQUAFIN-2K / M-PLUS nałożyć na połączenie ściany z podłogą oraz na spoiny łączeniowe za pomocą pędzla lub szpachli i przykleić taśmę uszczelniającą ASO-Dichtband-2000-S bez ubytków i zmarszczek. Następnie wykonać hydroizolację na całej powierzchni

4 Uszczelnienie przepustów rur

W obszarze montażu kołnierza nałożyć specjalny podkład gruntujący ASODUR-SG2-thix za pomocą wałka z krótkim włosiem bez porów. Po wystarczającym utwardzeniu można przystąpić do dalszych czynności uszczelniających. Alternatywnie można zastosować uniwersalny grunt ASODUR-GBM. Na całą powierzchnię świeżego podkładu należy posypać gruboziarnisty piasek kwarcowy.

5 Piasek kwarcowy

6 Uszczelnianie powierzchni

Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN-2K/M-PLUS urządzeniem natryskowym, pędzlem lub pacą.