wstecz

Uszczelnianie przerw roboczych pęczniejącą taśmą elastmerową - Biała wanna

Key Facts

1 Przyklejenie taśmy klejem montażowym

Nanieść klej montażowy na czyszczoną powierzchnię za pomocą pistoletu do silikonu i wcisnąć taśmę dylatacyjną AQUAFIN-CJ6 na całą powierzchnię, aż klej montażowy wypłynie z boków taśmy.

2 Mocowanie mechaniczne

Alternatywnie, taśmę AQUAFIN-CJ6 można zamocować wkrętami lub gwoździami (4-6 sztuk/mb), zapewniając jej otulinę z betonu grubości co najmniej 8 cm. Pęczniejąca taśma musi całkowicie przylegać do podłoża betonowego.

3 Połączenia na styk

Taśmę można łączyć doczołowo. W przypadku większych odcinków ścian, połączenia należy zabezpieczyć dodatkowym odcinkiem taśmy zachodzącym na każdy z odcinków taśmy głównej na odległość co najmniej 50 mm.

4 Połączenia zakładowe

Alternatywnie, taśmy można łączyć zakładkowo, tak by ich końce zachodziły na siebie na odcinku co najmniej 50 mm. Taśmy muszą do siebie ściśle przylegać.

5 Połączenia narożne

Połączenia narożne należy zawsze dodatkowo zabezpieczać.