wstecz

Izolacje i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych

Produkty

INDUFLEX-PU (INDUFLEX-VK6060)
Elastyczna jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych
INDU-Primer-N (Primer-2000 / ASO-Primer-2000)
Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni nie chłonnych
INDU-Primer-S (Primer-2000-S)
Gruntownik do podłoży chłonnych