wstecz

Mineralne i epoksydowe zaprawy klejowe

Produkty

ADF-Systemkleber
Specjalna hydrofobowa zaprawa klejowa
ADF-Systemkleber-FB
Szybkowiążąca hydrofobowa zaprawa klejowa
CARO-FK-FLEX
Elastyczna zaprawa klejowa do płytek
SOLOFLEX
Elastyczna zaprawa klejowa, cienko i średnio warstwowa C2 TE
SOLOFLEX-FAST
Elastyczny, szybkotwardniejący klej cienko- i średniowarstwowy zgodny z PN EN 12004 (C2 FT)
MONOFLEX
Elastyczna zaprawa klejowa do płytek S1
MONOFLEX-XL
Nowoczesna, wysokowydajna, elastyczna zaprawa klejowa zgodna z normą PN - EN 12004, C2 TE S1
LIGHTFLEX
Uniwersalna zaprawa elastyczna – o niskiej gęstości i wysokiej wydajności zgodna z normą EN 12004, (klasa C2 TE S1)
UNIFIX-S3
Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek
UNIFIX-S3-fast
Wysokoelastyczna, szybkowiążąca zaprawa klejowa do płytek
ASODUR-EK98-Boden
Dwuskładnikowa epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 (na powierzchniach poziomych - posadzkach)
ASODUR-EK98-Wand
Dwuskładnikowa epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 T (na powierzchniach pionowych - ścianach)
ASODUR-Design
Drobnoziarnista zaprawa klejowa i do spoinowania na bazie żywicy epoksydowej.