wstecz

Przepona pozioma przegród budowlanych z zastosowaniem kremów iniekcyjnych

Key Facts

1 Wiercenie otworów

Wywiercić otwory o standardowej średnicy ∅ 12 w odstępach 10 -12,5 cm. otwory można wiercic w spoinie lub materiale konstrukcyjnym poziomo lub pod kątem do 45˚.

2 Czyszczenie otworów

Przed wykonaniem iniekcji należy z otworów usunąć pył i inne zanieczyszczenia. Do tego celu użyć wycioru lub sprężonego powietrza. Zabieg ten ma na celu poprawę absorbcji kremu iniekcyjnego w konstrukcji.

3 Wykonywanie iniekcji

Krem iniekcyjny AQUAFIN®-i380 można aplikowac w otwory przy użyciu wyciskacza lub pompy iniekcyjnej. Materiał należy podawać w taki sposób, aby całkowicie wypełnić otwór. Materiał należy wstrzykiwać aż do całkowitego wypełnienia otworu. Po wykonaniu uszczelnienia poziomego otwory uszczelnia się zaprawą do wypełniania otworów i pustek ASOCRET-BM.