store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Polska

wstecz

Przepona pozioma przegród budowlanych z zastosowaniem kremów iniekcyjnych

Key Facts

1 Wiercenie otworów

Wywiercić otwory o standardowej średnicy ∅ 12 w odstępach 10 -12,5 cm. otwory można wiercic w spoinie lub materiale konstrukcyjnym poziomo lub pod kątem do 45˚.

2 Czyszczenie otworów

Przed wykonaniem iniekcji należy z otworów usunąć pył i inne zanieczyszczenia. Do tego celu użyć wycioru lub sprężonego powietrza. Zabieg ten ma na celu poprawę absorbcji kremu iniekcyjnego w konstrukcji.

3 Wykonywanie iniekcji

Krem iniekcyjny AQUAFIN®-i380 można aplikowac w otwory przy użyciu wyciskacza lub pompy iniekcyjnej. Materiał należy podawać w taki sposób, aby całkowicie wypełnić otwór. Krótko po aplikacji kremu możemy przystąpić do wykonywania napraw tynkarskich bez konieczności wypełniania otworów zaprawą mineralną.

A-Z
Rozwiązania systemowe
Rozwiązania systemowe
Kalkulator zużycia
Do kalkulatora