Referencje

Wspieramy wiele projektów budowlanych w kraju i za granicą, zapewniając zainteresowanym stronom korzystny wkład w realizowaną inwestycję. Stosujemy zatwierdzone i skuteczne ekonomicznie systemy. Tutaj możesz poznać kilka z nich.

Filtr

Telia, Litwa

Biurowce

Dworzec autobusowy w Kownie, Litwa

Instalacje zewnętrzne / Budownictwo drogowe

Nowy Ratusz, Høje-Taastrup

Budynki administracyjne

Dietrichs Quartier Rezydencja dla seniorów Oldenburg, Niemcy

Domy, mieszkania socjalne i budynki mieszkalne

Kościół St. Antonius, Niemcy

Kościoły / Klasztory