wstecz

Prawidłowa ochrona zbiorników wody technologicznej

Key Facts

1 Naprawa pęknięć

Ocenić i naprawić pęknięcia w sposób profesjonalny (patrz: punkt dotyczący naprawy pęknięć).

2 Uzupełnienie ubytków w podłożu

Nanieść pędzlem na matowo-wilgotne podłoże warstwę sczepną - ASOCRET-KS/HB. Następnie, w czasie gdy powłoka pozostaje mokra, wykonać reprofilację powierzchni materiałem ASOCRET-BIS-5/40.

3 Wyrównanie powierzchni

ASOCRET-BIS-1/6 nakładać na przygotowane podłoże w żądanej grubości warstwy (do 6 mm w jednym przejściu). W celu wygładzenia naprawioną powierzchnię można przetrzeć gąbką.

4 Uszczelnienie połączeń ścian z posadzką

Na połączenia ściany z posadzką oraz spoiny nanieść kielnią lub pędzlem materiał AQUAFIN-RS400 i nakleić na niego taśmę uszczelniającą ASO-Dichtband-2000-S, nie pozostawiając pustych przestrzeni ani fałd. Pokryć całkowicie podczas uszczelniania powierzchni.

5 Uszczelnianie powierzchni

Nanieść co najmniej 2 warstwy materiału AQUAFIN-RB400 urządzeniem natryskowym, pędzlem lub pacą.