wstecz

Zielony SCHOMBURG

Green schomburg

Ochrona środowiska i ludzkości

Wyjątkowy…

Zrównoważony rozwój - zarówno w zakresie renowacji jak i ochrony środowiska. Grupa firm SCHOMBURG
przywiązuje do tego ogromną wagę. Gama naszych produktów przeszła wymagające testy.

DGNB i LEED®

Wybrane kleje i środki hydroizolacyjne można teraz znaleźć w bazie danych Green Building pod adresem www.greenbuildingproducts.eu. Wymienione tutaj produkty są powiązane z punktami w systemach LEED® i DGNB. SCHOMBURG wspiera swoich klientów certyfikatami budowlanymi dla LEED® i DGNB. SCHOMBURG w przejrzysty sposób dostarcza odpowiednie informacje certyfikacyjne. Standaryzowane deklaracje LEED® i DGNB można pobrać z bazy danych produktów pod adresem www.greenbuildingproducts.eu. Ułatwia to wyszukiwanie produktów i dokumentacji przez planistów, architektów i firmy budowlane.

''

Jesteśmy odpowiedzialni za otaczające nas środowisko. Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i zdrowie są w naszej działalności priorytetami ważniejszymi niż zysk.

EMICODE®

Ponadto wiele produktów SCHOMBURG jest oznaczonych symbolem EMICODE®. EMICODE® to chronione znakiem towarowym logo identyfikacyjne materiałów instalacyjnych, klejów i wyrobów budowlanych. Te materiały budowlane zapewniają najlepszą ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach. System EMICODE® stanowi podstawę dla ścisłego zdefiniowania komór badawczych zgodnie z normą EN ISO16000 z rygorystycznymi kryteriami klasyfikacji. Przebadane produkty budowlane są wolne od rozpuszczalników i szkodliwych substancji. Oprócz tego wiele produktów SCHOMBURG posiada oznakowanie EC1 lub nawet EC1Plus. SCHOMBURG celowo poddaje produkty testom i nakłada na nie surowe wymagania, aby osiągnąć jak najlepszą ochronę wykonawcy i użytkownika. Ponadto, produkty SCHOMBURG noszące logo VOC France mają własności szczególnie przyjazne dla środowiska. Ograniczenia emisji są bardziej rygorystyczne niż limity US LEED dla emisji VOC.

SCHOMBURG ustanawia nowe wzorce w zakresie wymagań dotyczących zrównoważonego budownictwa i gospodarki. W szczególności w odniesieniu do zdrowia i komfortu użytkowników. Udaje się to, w głównej mierze, dzięki stosowaniu nisko emisyjnych produktów.

Green schomburg 02

Certyfikowane bezpieczeństwo

Od wielofunkcyjnych powłok gruntowych poprzez masy szpachlowe i produkty hydroizolacyjne do montażu płytek za pomocą nisko pyłowego, elastycznego kleju LIGHTFLEX® oraz fugowania przy użyciu CRISTALLFUGE-PLUS – kompletna gama produktów.


Zertifikat agbb
Zertifikat usgbc
Zertikat ec1


Zertifikat emission
Zertifikat epd

Green schomburg 03

Przegląd wyróżniających się produktów

Nasze produkty budowlane oznaczone pieczęcią EMICODE® zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w kategorii jakości powietrza w pomieszczeniach. System EMICODE® opiera się na ścisłym określeniu komory badawczej zgodnie z normą EN ISO 16000 i rygorystycznych kryteriach klasyfikacji. Materiały budowlane są wolne od rozpuszczalników i szkodliwych substancji.

Czyste powietrze w pomieszczeniu – służy Twojemu zdrowiu

Czystość powietrza w pomieszczeniu jest bardzo ważnym zagadnieniem przy wyborze materiałów instalacyjnych, klejów i produktów budowlanych. Wymagaj najlepszej możliwej ochrony zawsze, gdy chodzi o zdrowie, środowisko i higienę pomieszczeń. Zaufaj certyfikatowi EMICODE®.

Gev logo

EMICODE® od GEV AgBB
Komitet oceniający wpływ produktów budowlanych na zdrowie, krajowy/federalny organ w Niemczech
zgodnie z
EN ISO16000
francuskie przepisy VOC
zgodnie z
EN ISO16000
Klasa emisji
zgodnie z francuskimi przepisami VOC
VOC-Belgium
Heading Voc Belgium Subtitle
Klejenie okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego / Jastrychy
Gruntowniki - przygotowanie podłoża
ASO-LL (ASODUR®-V115W / INDUFLOOR-IB2115) EC1–R A+
ASO®-Unigrund-S EC1Plus A+
ASODUR®-SG3-Superfast EC1Plus–R A+
Masy silikonowe i gruntowniki
ESCOSIL-2000 EC1Plus - A+ -
ESCOSIL-2000-ST EC1Plus - - - -
Mineralne i epoksydowe zaprawy klejowe
ADF®-Systemkleber EC1Plus–R A+
ASODUR®-Design EC1Plus–R A+
CARO-FK-FLEX - - A+
MONOFLEX-XL EC1Plus–R A+
SOLOFLEX EC1Plus–R A+
SOLOFLEX-FAST EC1Plus–R A+
Systemy uszczelnień budowlanych
AQUAFIN®-1K-PREMIUM EC1Plus–R - - - -
AQUAFIN®-2K/M-PLUS EC1Plus–R - A+
AQUAFIN®-RS300 EC1Plus–R - A
SANIFLEX EC1Plus A+
Taśmy uszczelniające
ASO®-Dichtband-2000 EC1Plus A+ -
ASO®-Dichtband-2000-S EC1Plus - - - -
Zaprawy do spoinowania
ASO®-Flexfuge EC1Plus–R A+
ASO®-Fugenbreit EC1Plus–R - A+
ASODUR®-Design EC1Plus–R A+
CRISTALLFUGE PLUS EC1Plus A+
Zaprawy klejowe do kamienia naturalnego
CRISTALLIT®-MULTI-flex EC1Plus–R - A+
Zaprawy szpachlowe, zaprawy samopoziomujące
SOLOPLAN®-30-PLUS EC1Plus–R - A+ -
Ochrona powierzchni
Gruntowniki
ASODUR®-SG3 (INDUFLOOR-IB1250) - A+ -
ASODUR®-SG3-Superfast EC1Plus–R A+
Powłoki zamykające nawierzchnię
ASO-LL (ASODUR®-V115W / INDUFLOOR-IB2115) EC1–R A+
ASODUR®-V2250 (INDUFLOOR-IB2255) EC1Plus–R A+
Żywice epoksydowe
ASODUR®-EB/L (INDUFLOOR-IB3386) - A+ -
Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa
Taśmy uszczelniające
ASO®-Dichtband-2000-S EC1Plus - - - -
Uszczelnienia mineralne
AQUAFIN®-2K/M-PLUS EC1Plus–R - A+
AQUAFIN®-RS300 EC1Plus–R - A

Produktgruppenbild%20green%20schomburg%200518

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko

Nowoczesne opakowania proszków zapewniają jeszcze wyższą jakość

Dla wielu produktów plastikowe worki są lepsze z ekologicznego punktu widzenia. Higroskopijne i szybko utwardzalne produkty wymagają czystego, szczelnego opakowania zabezpieczającego przed wilgocią. Nasze worki plastikowe zapewniają lepszą ochronę w porównaniu z tradycyjnymi workami papierowymi. W tych drugich również stosujemy plastikową powłokę wewnętrzną, co pozwala zachować równowagę ekologiczną naszych opakowań.

Innowacja ta przynosi korzyści nie tylko w procesie pakowania, lecz również podczas przechowywania i transportu zarówno w dystrybucji jak i na placu budowy. System jest zamknięty, czego skutkiem jest obniżenie do minimum pylenia podczas produkcji. Przedostawanie się wilgoci i powodowane przez nią zbrylanie produktu zostało praktycznie wyeliminowane. Z worków przechowywanych w magazynie nie wydostaje się pył, a ryzyko uszkodzenia opakowań w transporcie zredukowano do minimum. Dzięki zastosowaniu nowych, nadających się do recyklingu worków plastikowych gwarantujemy długie dopuszczalne terminy przechowywania i przydatności, co jest bardzo ważne dla klientów – dystrybutorów i użytkowników na całym świecie.

Ochrona środowiska podczas produkcji

Firma dysponuje własną elektrownią słoneczną, co pozwala jej na miejscu wytwarzać większość potrzebnej energii. Ponadto, korzystamy z inteligentnych rozwiązań odzyskiwania ciepła, które umożliwiają ogrzewanie hal produkcyjnych ciepłem wydzielanym podczas produkcji.

Oczyszczanie wody

Mamy własną oczyszczalnię wody, która filtruje i usuwa zanieczyszczenia z wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Woda oczyszczona w ten sposób może być zlewana do kanalizacji publicznej.