wstecz

Zielony SCHOMBURG

Ochrona środowiska i ludzkości

Wyjątkowy…

Zrównoważony rozwój - zarówno w zakresie renowacji jak i ochrony środowiska. Grupa firm SCHOMBURG
przywiązuje do tego ogromną wagę. Gama naszych produktów przeszła wymagające testy.

ÖKOPROFIT®

Firma SCHOMBURG wyróżnia się pieczęcią ÖKOPROFIT®, która jest dowodem wzorowych działań na rzecz ochrony środowiska. Głównym założeniem jest ekonomiczne i ekologiczne wzmocnienie przedsiębiorstwa. Skupiając się na zmniejszeniu zużycia wody oraz energii, na redukcji generowanych odpadów, jak również na zwiększeniu wydajności materiału dzięki której możliwe będzie znaczne zredukowanie zanieczyszczenia środowiska dwutlenkiem węgla, firma SCHOMBURG ustala nowe kryteria obejmujące ekologiczne myślenie i działanie. Konkretne działania prowadzą do skutecznych oszczędności. Na przykład emisja dwutlenku węgla spadła o 63 000 kg, a wydajność energetyczna została ograniczona do 256 961 kWh.

DGNB i LEED®

Wybrane kleje i środki hydroizolacyjne można teraz znaleźć w bazie danych Green Building pod adresem www.building-material-scout.com. Wymienione tutaj produkty są powiązane z punktami w systemach LEED® i DGNB. SCHOMBURG wspiera swoich klientów certyfikatami budowlanymi dla LEED® i DGNB. SCHOMBURG w przejrzysty sposób dostarcza odpowiednie informacje certyfikacyjne. Standaryzowane deklaracje LEED® i DGNB można pobrać z bazy danych produktów pod adresem www.building-material-scout.com. Ułatwia to wyszukiwanie produktów i dokumentacji przez planistów, architektów i firmy budowlane.

''

Jesteśmy odpowiedzialni za otaczające nas środowisko. Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i zdrowie są w naszej działalności priorytetami ważniejszymi niż zysk.

EMICODE®

Ponadto wiele produktów SCHOMBURG jest oznaczonych symbolem EMICODE®. EMICODE® to chronione znakiem towarowym logo identyfikacyjne materiałów instalacyjnych, klejów i wyrobów budowlanych. Te materiały budowlane zapewniają najlepszą ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza w pomieszczeniach. System EMICODE® stanowi podstawę dla ścisłego zdefiniowania komór badawczych zgodnie z normą EN ISO16000 z rygorystycznymi kryteriami klasyfikacji. Przebadane produkty budowlane są wolne od rozpuszczalników i szkodliwych substancji. Oprócz tego wiele produktów SCHOMBURG posiada oznakowanie EC1 lub nawet EC1Plus. SCHOMBURG celowo poddaje produkty testom i nakłada na nie surowe wymagania, aby osiągnąć jak najlepszą ochronę wykonawcy i użytkownika. Ponadto, produkty SCHOMBURG noszące logo VOC France mają własności szczególnie przyjazne dla środowiska. Ograniczenia emisji są bardziej rygorystyczne niż limity US LEED dla emisji VOC.

Deklaracje środowiskowe produktu (EPD)

EPD jest skrótem od Environmental Product Declaration. Polska nazwa: Deklaracja środowiskowa produktu. Weryfikacja deklaracji jest przeprowadzana przez Instytut Budownictwa i Środowiska (IBU). Przy tym opisywane jest oddziaływanie poszczególnych materiałów budowlanych na środowisko w odniesieniu do różnych aspektów ekologicznych. Wyniki te są częścią oceny zwartej w certyfikacji budynku. Celem jest, aby przy pomocy EPD spełnić wymagania międzynarodowych i narodowych systemów certyfikacji, takich jak BREEAM i LEED, niemieckiego systemu oceny wielokryterialnej budynków (DGNB) lub Niemieckiego Ministerstwa Infrastruktury (BMVBS). Dlatego dla całej palety produktów firma SCHOMBURG oferuje odpowiednie deklaracje EPD.

SCHOMBURG ustanawia nowe wzorce w zakresie wymagań dotyczących zrównoważonego budownictwa i gospodarki. W szczególności w odniesieniu do zdrowia i komfortu użytkowników. Udaje się to, w głównej mierze, dzięki stosowaniu nisko emisyjnych produktów.

Certyfikowane bezpieczeństwo

Od wielofunkcyjnych powłok gruntowych poprzez masy szpachlowe i produkty hydroizolacyjne do montażu płytek za pomocą nisko pyłowego, elastycznego kleju LIGHTFLEX® oraz fugowania przy użyciu CRISTALLFUGE-PLUS – kompletna gama produktów.
Przegląd wyróżniających się produktów

Nasze produkty budowlane oznaczone pieczęcią EMICODE® zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa w kategorii jakości powietrza w pomieszczeniach. System EMICODE® opiera się na ścisłym określeniu komory badawczej zgodnie z normą EN ISO 16000 i rygorystycznych kryteriach klasyfikacji. Materiały budowlane są wolne od rozpuszczalników i szkodliwych substancji.

Czyste powietrze w pomieszczeniu – służy Twojemu zdrowiu

Czystość powietrza w pomieszczeniu jest bardzo ważnym zagadnieniem przy wyborze materiałów instalacyjnych, klejów i produktów budowlanych. Wymagaj najlepszej możliwej ochrony zawsze, gdy chodzi o zdrowie, środowisko i higienę pomieszczeń. Zaufaj certyfikatowi EMICODE®.

EMICODE® od GEV AgBB
Komitet oceniający wpływ produktów budowlanych na zdrowie, krajowy/federalny organ w Niemczech
zgodnie z
EN ISO16000
francuskie przepisy VOC
zgodnie z
EN ISO16000
Klasa emisji
zgodnie z francuskimi przepisami VOC
VOC-Belgium
Heading Voc Belgium Subtitle
Klejenie okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego / Jastrychy
Jastrychy
ASO®-SEM EC1-Plus A+
Żywice iniekcyjne do klejenia rys i spoin, iniekcje uszczelniające
ASODUR®-GH-S EC1-Plus - - - -
Gruntowniki - przygotowanie podłoża
ASO®-Unigrund-GE EC1-Plus - A+
ASO®-Unigrund-S EC1-Plus A+
ASO®-LL EC1-Plus A+
ASODUR®-SG3-Superfast EC1-Plus A+
ASODUR®-SG3-thix EC1-Plus A+
ASO®-Unigrund-K EC1-Plus A+
Zaprawy szpachlowe, zaprawy samopoziomujące
SOLOPLAN® EC1-Plus A+ -
SOLOPLAN®-30-PLUS EC1-Plus - A+ -
SOLOPLAN®-30-CA EC1 - A -
SOLOPLAN®-FA EC1-Plus A+
Systemy uszczelnień budowlanych
SANIFLEX-EU EC1-Plus - A+ -
AQUAFIN®-1K-PREMIUM EC1-Plus A+ -
AQUAFIN®-2K/M-PLUS EC1-Plus - A+
AQUAFIN®-RS300 EC1-Plus A -
ASOFLEX-AKB-Wand EC1-Plus - A+
ASOFLEX-AKB-Boden EC1-Plus A+
SANIFIN EC1-Plus A+ -
Taśmy uszczelniające
ASO®-Dichtband-2000 EC1-Plus A+ -
ASO®-Dichtband-2000-Ecken - - A+ -
ASO®-Dichtband-2000-S EC1-Plus - - - -
ASO®-Dichtband-120 EC1-Plus - A+ -
ASO®-Dichtmanschette-W EC1-Plus - A+ -
ASO®-Dichtecke-I EC1-Plus - A+ -
ASO®-Dichtecke-A EC1-Plus - A+ -
ASO®-Gefälleecke EC1-Plus - A+ -
ASO®-Anschlussdichtband EC1-Plus - - - -
ASO®-Anschlussdichtecke-I EC1-Plus - - - -
ASO®-Anschlussdichtecke-Multi EC1-Plus - - - -
ASO®-Dichtmanschette-B EC1-Plus - A+ -
Mineralne i epoksydowe zaprawy klejowe
CARO-FK-FLEX - - A+
SOLOFLEX EC1-Plus A+
SOLOFLEX-FAST EC1-Plus A+
MONOFLEX EC1-Plus A+
MONOFLEX-fast EC1-Plus A+
MONOFLEX-XL EC1-Plus A+
LIGHTFLEX® EC1-Plus A+ -
UNIFIX®-S3 EC1-Plus A+
ASODUR®-EKF EC1-Plus A+ -
Zaprawy do spoinowania
ASODUR®-EKF EC1-Plus A+ -
CRISTALLFUGE-PLUS EC1-Plus A+
Masy silikonowe i gruntowniki
ESCOSIL-2000 EC1-Plus - A+ -
ESCOSIL-2000-ST EC1-Plus - - - -
Ochrona powierzchni
Gruntowniki
ASODUR®-SG3 - A+ -
ASODUR®-SG3-thix EC1-Plus A+
ASODUR®-SG3-Superfast EC1-Plus A+
Powłoki zamykające nawierzchnię
ASO®-LL EC1-Plus A+
ASODUR®-V2250 EC1-Plus A+
ASODUR®-V360W EC1-Plus A+
Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa
Uszczelnienia mineralne
AQUAFIN®-2K/M-PLUS EC1-Plus - A+
AQUAFIN®-RB400 EC1-Plus - - - -
Taśmy uszczelniające
ASO®-Dichtband-2000-S EC1-Plus - - - -
ASO®-Anschlussdichtband EC1-Plus - - - -
Podkłady / grunty do powłok podłogowych
ASODUR®-SG3 - A+ -
ASODUR®-SG3-thix EC1-Plus A+
ASODUR®-SG3-Superfast EC1-Plus A+
Powłoka podłogowa
ASODUR®-V360W EC1-Plus A+
ASODUR®-V2250 EC1-Plus A+

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko

Nowoczesne opakowania proszków zapewniają jeszcze wyższą jakość

Dla wielu produktów plastikowe worki są lepsze z ekologicznego punktu widzenia. Higroskopijne i szybko utwardzalne produkty wymagają czystego, szczelnego opakowania zabezpieczającego przed wilgocią. Nasze worki plastikowe zapewniają lepszą ochronę w porównaniu z tradycyjnymi workami papierowymi. W tych drugich również stosujemy plastikową powłokę wewnętrzną, co pozwala zachować równowagę ekologiczną naszych opakowań.

Innowacja ta przynosi korzyści nie tylko w procesie pakowania, lecz również podczas przechowywania i transportu zarówno w dystrybucji jak i na placu budowy. System jest zamknięty, czego skutkiem jest obniżenie do minimum pylenia podczas produkcji. Przedostawanie się wilgoci i powodowane przez nią zbrylanie produktu zostało praktycznie wyeliminowane. Z worków przechowywanych w magazynie nie wydostaje się pył, a ryzyko uszkodzenia opakowań w transporcie zredukowano do minimum. Dzięki zastosowaniu nowych, nadających się do recyklingu worków plastikowych gwarantujemy długie dopuszczalne terminy przechowywania i przydatności, co jest bardzo ważne dla klientów – dystrybutorów i użytkowników na całym świecie.

Ochrona środowiska podczas produkcji

Firma dysponuje własną elektrownią słoneczną, co pozwala jej na miejscu wytwarzać większość potrzebnej energii. Ponadto, korzystamy z inteligentnych rozwiązań odzyskiwania ciepła, które umożliwiają ogrzewanie hal produkcyjnych ciepłem wydzielanym podczas produkcji.

Oczyszczanie wody

Mamy własną oczyszczalnię wody, która filtruje i usuwa zanieczyszczenia z wody wykorzystywanej w procesach produkcyjnych. Woda oczyszczona w ten sposób może być zlewana do kanalizacji publicznej.