wstecz

Ochrona powierzchni

Posadzki przemysłowe podlegają codziennym obciążeniom mechanicznym i chemicznym. W rezultacie, wymagane jest stosowanie powłok odpowiednich dla danego środowiska, w zależności od rodzaju i przeznaczenia budowli, np. budynki produkcyjne i magazynowe, laboratoria, i inne obszary. Seria produktów ASODUR stanowi rozwiązanie spełniające wymagania dotyczące wytrzymałości na obciążenia mechaniczne, także odporności chemicznej przed działaniem
czynników agresywnych takich jak kwasy, zasady i rozpuszczalniki. Nasze systemy zostały poddane szczegółowym
badaniom i posiadają certyfikaty zgodności z wymaganiami norm PN, jak również spełniają wymagania dotyczące zdolności pokrywania zarysowań, właściwości antypoślizgowych, łatwej konserwacji, odprowadzania ładunków elektrostatycznych.