wstecz

Zaprawy szybkowiążące

Produkty

FIX 10-S
Błyskawicznie wiążąca cementowa zaprawa uszczelniająca
FIX 10-M
Cementowa zaprawa montażowa
FIX 20-T
Zaprawa szybkowiążąca, pęczniejąca