wstecz

Dodatki do zapraw, betonów i jastrychów

Produkty

ASOPLAST-MZ
Środek plastyfikujący, poprawiający przyczepność zapraw i ochrona przed odparowywaniem.
ESCODE-P80
Domieszka do jastrychów