wstecz

BETOCRETE-F27 (FM)

Domieszka upłynniająca do betonów

Drukuj stronę

Informacje o produkcie

Opis

  • Domieszkę BETOCRETE-F27 (FM) można stosować we wszystkich betonach podukowanych zgodnie z PN-EN 206-1.
  • Wykorzystywana jest także przy produkcji betonu towarowego oraz przy wytwarzaniu elementów prefabrykowanych (szczególnie cienkościennych).
  • Nie powoduje obniżenia wytrzymałości wczesnych betonu oraz podwyższa wytrzymałości końcowe w porównaniu do betonu wzorcowego.
  • Może być stosowana w betonach zbrojonych i sprężonych.
  • Przy niskim dozowaniu działa jak standardowa domieszka uplastyczniająca, przy dozowaniu w górnym zakresie - jak domieszka upłynniająca.

Zużycie:

  • Zalecane dozowanie 0,3–2,0% masy środka wiążącego.
  • Dozowanie optymalne 1,0-1,5%.
  • Dozowanie uzależnione jest m.in. od reaktywności cementu i krzywej uziarnienia.
Nr artykułu Kolor Rozmiar opakowania Jednostka/Paleta
406701-805PL ciemnobrązowy 1100 kg/paleto pojemnik 1
900035-029 ciemnobrązowy 200 kg/beczka 2

Do Pobrania