wstecz

Noty prawne

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
Polska

Telefon: +48 24 254 73 42
Faks: +48 24 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl

1. Zawartość
Autor zastrzega sobie prawo nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia dotyczące szkód spowodowanych przez wykorzystanie jakichkolwiek informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niepełne lub błędne, będą odrzucane. Wszystkie oferty nie są wiążące ani zobowiązujące. Części stron lub pełna publikacja zawierająca wszystkie oferty i informacje mogą być rozszerzone, zmienione lub częściowo bądź całkowicie usunięte przez autora bez osobnego powiadomienia.

2. Odnośniki i łącza
Autor nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których zamieścił odsyłacze lub łącza na swoich stronach - chyba że dysponuje pełną wiedzą o ich nielegalnej zawartości i byłby w stanie powstrzymać odwiedzających jego witrynę od przeglądania tych stron. W przypadku wystąpienia szkody związanej z wykorzystaniem prezentowanych informacji, odpowiedzialny jest wyłącznie autor poszczególnych stron, a nie ten, kto zamieszcza łącza do tych stron. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze lub wiadomości publikowane przez użytkowników forów dyskusyjnych, ksiąg gości lub list dyskusyjnych udostępnianych na swojej stronie.

3. Prawa autorskie
Autor nie wykorzystuje w publikacji żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi lub takie prawa do danego materiału nie zostały wskazane lub ujawnione.
Wszelkie materiały chronione prawami autorskimi stworzone przez autora są zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich, jak ilustracje, dźwięki lub tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

4. Zasady ochrony prywatności
Jeśli istnieje możliwość wprowadzania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Wykorzystanie i opłacenie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione, jednak bez podawania danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów i faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione. Osoby wysyłające niechciane wiadomości podlegają karze zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, o której mowa. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu są niezgodne z prawem lub nieprawidłowe, to nie ma to wpływu na treść i ważność pozostałych części dokumentu.

Firma SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu arbitrażowym przed konsumenckim biurem mediacyjnym i nie jest na to gotowa. W związku z powyższym firma SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. nie weźmie udziału w postępowaniu arbitrażowym przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odcisk dotyczy również następujących kanałów mediów społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Prawa autorskie
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Suwak Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa: © Michel Jaussi
Suwak Klejenie okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego / Jastrychy: © Amit Geron

Projekt witryny internetowej
LOUIS INTERNET
Agencja zapewniająca pomysł, projekt i realizację

info@louis.info
http://www.louis.info