wstecz

Noty prawne

SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.

ul. Sklęczkowska 18a
99-300 Kutno
Polska

Telefon: +48 24 254 73 42
Faks: +48 24 253 64 27
e-mail: biuro@schomburg.pl

1. Zawartość oferty online
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność oraz jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności względem autora odnoszące się do szkód materialnych lub ideowych, które powstały w wyniku korzystania lub niekorzystania z podanych informacji wzgl. w wyniku korzystania z błędnych lub niekompletnych informacji zostają wykluczone, o ile autorowi nie została udowodniona umyślna wina lub rażące niedbalstwo. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania lub usuwania informacji na stronach lub w całej ofercie bez wcześniejszego informowania oraz do tymczasowego zawieszenia lub całkowitego anulowania publikacji.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku pośrednich lub bezpośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych (hyperlinki), które wybiegają poza zakres odpowiedzialności autora, w życie może wejść obowiązek odpowiedzialności w przypadku, gdy autor znał ich treści i miał możliwości techniczne by zapobiec bezprawnego korzystania z zawartości. Niniejszym autor wyraźnie deklaruje, że w momencie zamieszczania linków, na linkowanych stronach nie wykrył żadnych nielegalnych treści. Na aktualną oraz przyszłą prezentację, zawartość oraz autorstwo olinkowanych/powiązanych stron autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego dystansuje się on do zawartości wszystkich olinkowanych/powiązanych stron, które zostały zmodyfikowane po zamieszczeniu linków. Ustalenie to obowiązuje dla wszystkich linków i odsyłaczy zamieszczonych we własnej ofercie internetowej, jak również dla wpisów zewnętrznych w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach linków, listach mailingowych oraz baz danych w każdej innej postaci, gdzie możliwy jest zapis zewnętrzny. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a zwłaszcza szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z tego typu podanych informacji odpowiedzialność ponosi właściciel strony, do której odsyła link, a nie ten, kto za pośrednictwem linka jest odsyłany do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych
Autor powinien przestrzegać praw autorskich wszystkich publikacji odnoszących się do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów lub korzystać z własnych grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów lub z takich, które nie wymagają licencji. Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ofercie internetowej lub określone przez osoby trzecie podlegają postanowieniom prawa użytkowania znaków zastrzeżonych i prawa posiadania odnoszącego się do zarejestrowanego właściciela. Na podstawie zwyczajnego określenia nie można stwierdzić, że znaki firmowe nie są chronione prawami osób trzecich! Copyright dla publikowanych, utworzonych przez autora obiektów leży po stronie autora. Bez wyraźnej zgody autora powielanie lub wykorzystywanie grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach jest zabronione.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności jest częścią oferty internetowej, która odsyła do danej strony. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania tekstu obowiązującej sytuacji prawnej nie są zgodne lub są zgodne niecałkowicie, pozostałe fragmenty dokumentu pozostają nienaruszone w swojej treści i ważności.

Firma SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. nie jest zobowiązana do udziału w postępowaniu arbitrażowym przed konsumenckim biurem mediacyjnym i nie jest na to gotowa. W związku z powyższym firma SCHOMBURG Polska Sp. z o.o. nie weźmie udziału w postępowaniu arbitrażowym przed konsumenckim biurem mediacyjnym.

Odcisk dotyczy również następujących kanałów mediów społecznościowych:
Facebook: https://www.facebook.com/Schomburg-Gruppe-109999109076091
YouTube: https://www.youtube.com/user/AquafinSchomburg

Prawa autorskie
© pressmaster - Fotolia.com, © Halfpoint - Fotolia.com, © maxoidos - Fotolia.com, © Henry Schmitt - Fotolia.com, © Minerva Studio - Fotolia.com, © contrastwerkstatt - Fotolia.com, © Bacho Foto - Fotolia.com, © WavebreakmediaMicro - Fotolia.com, © Sebastian Bernig - Fotolia.com, © Martina Berg - Fotolia.com
Suwak Uszczelnienia budowlane i renowacja budownictwa: © Michel Jaussi
Suwak Klejenie okładzin ceramicznych i z kamienia naturalnego / Jastrychy: © Amit Geron

Projekt witryny internetowej
LOUIS INTERNET
Agencja zapewniająca pomysł, projekt i realizację

info@louis.info
http://www.louis.info