wstecz

Jastrychy

Jastrych jest warstwą podkładu układaną na stropach lub płycie betonowej, a jego głównym zadaniem jest wyrównanie podłoża pod podłogę. Dzięki niemu cała powierzchnia podłogi jest na tym samym poziomie, a wszystkie dziury i ustępy są niwelowane. Tak przygotowana powierzchnia nadaje się na podkład pod materiał wykończeniowy, jak płytki ceramiczne i kamienne oraz różnego rodzaju panele i wykładziny z PCV. W przypadku piwnic i garaży jastrych często stanowi zewnętrzną warstwę podłogi. Funkcją jastrychu jest także wygłuszenie akustyczne i zabezpieczenie przed ogniem, wilgocią i utratą ciepła w pomieszczeniu.

W zależności od sposobu związania z podłożem możemy wyróżnić różne rodzaje jastrychów:

  • związane ze stropem – najczęściej jest to jastrych cementowy, położony bezpośrednio na powierzchnię podłoża, z którą tworzy nierozłączną warstwę;

  • położony na warstwie rozdzielczej – kładzie się go na specjalną folię budowlaną, umożliwiającej rozszerzanie i kurczenie jastrychu;

  • pływające – warstwa jastrychu nie styka się bezpośrednio ani z podłożem, ani ze ścianą, a od podłoża oddziela go warstwa rozdzielcza i warstwa izolacyjna.

Ze względu na właściwości wodoodporne i mrozoodporne szczególnie popularne są jastrychy cementowe, które można układać zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Przed przystąpieniem do dalszych prac ważne jest wysezonowanie wylewki. Jastrychy cementowe w zależności od przeznaczenia wymagają stosowania specjalnych domieszek, by nadać im odpowiednich właściwości.

Bardzo często stosuje się też jastrychy szybkosprawne, które znacznie przyspieszają przebieg prac budowlanych. Sucha zaprawa do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów umożliwia układanie okładzin w stosunkowo krótkim czasie. Obciążenie ruchem pieszym możliwe jest nawet po 6 godzinach po ułożeniu jastrychu, a w przypadku ogrzewania podłogowego, jego uruchomienie możliwe jest po około 3 dniach.

Uzyskanie wysokiej wytrzymałości jastrychów cementowych zależy od odpowiedniego spoiwa i wyboru właściwego kruszywa. Zaprawa do wytwarzania szybkoschnących jastrychów powinna być dobrana także pod kątem jej ciężaru, ponieważ w wielu przypadkach warunki determinują wykonanie jastrychu o niewielkim ciężarze gatunkowym.

Nasza oferta obejmuje pełne spektrum suchych zapraw i spoiw do wykonywania jastrychów oraz środków poprawiających przyczepność zapraw, domieszek i środków pomocniczych.

Produkty

ASO-EZ4
Specjalna wodoszczelna zaprawa cementowa
ASO-EZ4-PLUS
Sucha zaprawa do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów
ASO-SEB
Suche spoiwo do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów
ASO-SEM
Sucha zaprawa do wytwarzania szybkosprawnych jastrychów