wstecz

Uszczelnienie przerw roboczych: technologia „białej wanny”

Key Facts

1 Montaż pakera

Zamontować paker iniekcyjny z użyciem gwoździ do wewnętrznej strony płyty szalunkowej. W maksymalnym rozstawie co 10 m.

2 Montaż węża iniekcyjnego

Zamontować wąż iniekcyjny AQUAFIN-CJ do pakera z użyciem zacisku.

3 Montaż węża iniekcyjnego

Wąż iniekcyjny ułożyć w osi elementu w celu zapewnienia otuliny z betonu ok. 8 cm. Mocować wąż do podłoża klamrami w ilości 6 szt./mb, aby zapobiec przemieszczaniu lub wypłynięciu.

4 Klejenie węża odpowietrzającego

Nanieść klej do PCV na końcówkę węża iniekcyjnego.

5 Montaż węża iniekcyjego

Natychmiast połączyć węże iniekcyjne AQUAFIN-CJ.

6 Zabezpieczenie połączenia węży

Nałożyć rurkę termokurczliwą na złącze o szerokości ok. 6-8 cm, a następnie podgrzać strumieniem gorącego powietrza w celu uzyskania szczelnego połączenia.

7 Łączenie odcinków węży iniekcyjnych

Zamontować końce węży iniekcyjnych w puszkach ochronnych i umieścić w nich pakery iniekcyjne.