wstecz

Zaprawy do spoinowania

Produkty

CRISTALLFUGE PLUS
Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania 1–10 mm
ASO-Fugenbreit
Zaprawa do spoinowania szerokich fug
ASO-Flexfuge
Elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości 5-20 mm
HF05-Brillantfuge
Mineralna zaprawa do spoinowania okładzin ceramicznych o szerokości spoin od 3 do 20 mm
ASODUR-EK98-Wand
Dwuskładnikowa epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 T (na powierzchniach pionowych - ścianach)
ASODUR-EK98-Boden
Dwuskładnikowa epoksydowa zaprawa do klejenia i spoinowania okładzin ceramicznych R2 (na powierzchniach poziomych - posadzkach)
ASODUR-Design
Drobnoziarnista zaprawa klejowa i do spoinowania na bazie żywicy epoksydowej.
ASO-R003
Wysoce skuteczny, uniwersalny środek czyszczący