wstecz

Wartości korporacyjne

Zrównoważony wzrost
Zrównoważony wzrost gospodarczy w zakresie zrównoważonego rozwoju jest warunkiem koniecznym dla naszych działań. W trosce o klientów, pracowników i właścicieli tworzymy wartości i bierzemy pełną odpowiedzialność za działalność naszej firmy.

Innowacje
Nasze działania i procesy biznesowe są tak ukierunkowane by tworzyć zrównoważoną wartość dodaną. Mając na celu korzystne dla obu stron relacje biznesowe rozwijamy się, wprowadzamy nowe, udoskonalone produkty oraz coraz wyższy poziom usług i rozwiązań systemowych.

Szacunek, otwartość i uczciwość
Traktujemy się nawzajem uczciwie i z należytym szacunkiem. Jesteśmy zwolennikami otwartego dialogu i zaufania zarówno w naszej firmie, jak i wobec partnerów biznesowych. Nawiązanie dwustronnego porozumienia przynoszącego obopólne korzyści jest warunkiem osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Uczciwość
Szanujemy prawo i przepisy, a także powszechnie obowiązujące zasady w krajach, w których działamy oraz rozwijamy międzykulturowe kompetencje pracowników. Postępujemy według wyznawanych wartości i w zgodzie z otaczającym nas światem.

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko
Jesteśmy odpowiedzialni za otaczające nas środowisko. Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i zdrowie są w naszej działalności priorytetami, są ważniejsze niż zysk.

Sandebeck, 3/12/2010
Albert Schomburg, Ralph Schomburg, Alexander Weber