store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Polska

wstecz

Wartości korporacyjne

Zrównoważony wzrost
Zrównoważony wzrost gospodarczy w zakresie zrównoważonego rozwoju jest warunkiem koniecznym dla naszych działań. W trosce o klientów, pracowników i właścicieli tworzymy wartości i bierzemy pełną odpowiedzialność za działalność naszej firmy.

Innowacje
Nasze działania i procesy biznesowe są tak ukierunkowane by tworzyć zrównoważoną wartość dodaną. Mając na celu korzystne dla obu stron relacje biznesowe rozwijamy się, wprowadzamy nowe, udoskonalone produkty oraz coraz wyższy poziom usług i rozwiązań systemowych.

Szacunek, otwartość i uczciwość
Traktujemy się nawzajem uczciwie i z należytym szacunkiem. Jesteśmy zwolennikami otwartego dialogu i zaufania zarówno w naszej firmie, jak i wobec partnerów biznesowych. Nawiązanie dwustronnego porozumienia przynoszącego obopólne korzyści jest warunkiem osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Uczciwość
Szanujemy prawo i przepisy, a także powszechnie obowiązujące zasady w krajach, w których działamy oraz rozwijamy międzykulturowe kompetencje pracowników. Postępujemy według wyznawanych wartości i w zgodzie z otaczającym nas światem.

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko
Jesteśmy odpowiedzialni za otaczające nas środowisko. Bezpieczeństwo, ochrona środowiska i zdrowie są w naszej działalności priorytetami, są ważniejsze niż zysk.

Sandebeck, 3/12/2010
Albert Schomburg, Ralph Schomburg, Alexander Weber

A-Z
Rozwiązania systemowe
Rozwiązania systemowe
Kalkulator zużycia
Do kalkulatora