wstecz

System tynków renowacyjnych do murów uszkodzonych przez wilgoć i sól bez dodatkowych środków uszczelniających

Key Facts

1 Zasolone powierzchnie

2 Naniesienie roztworu do przekształcania szkodliwych soli budowlanych

3 Wykonanie obrzutki

4 Naniesienie tynku podkładowego

5 Naniesienie tynku renowacyjnego

6