wstecz

System tynków renowacyjnych do murów uszkodzonych przez wilgoć i sól bez dodatkowych środków uszczelniających

Key Facts

1 Przygotowanie podłoża

  1. Usunąć tynk co najmniej 80 cm powyżej uszkodzonego miejsca.
  2. Oczyścić słabe i uszkodzone spoiny na głębokość ok. 20 mm.
  3. Przekształcić sole siarczanowe i chlorkowe z łatwo do słabo rozpuszczalnych za pomocą ESCO-FLUAT.
  4. Wypełnić spoiny i ubytki za pomocą THERMOPAL-GP11.

2 Wykonywanie iniekcji

  1. Do wykonania wtórnej przepony poziomej należy użyć AQUAFIN-i380 lub AQUAFIN-F.
  2. Zamknąć otwory iniekcyjne za pomocą ASOCRET-M30.

3 System tynków renowacyjnych

  1. W celu zwiększenia przyczepności na nośne podłoże wykonać obrzutkę za pomocą THERMOPAL-SP jako półkryjącą.
  2. W razie potrzeby (np. duże zasolenie i duże nierówności powierzchni) jako warstwę pośrednią należy zastosować tynk podkładowy THERMOPAL-GP11. Powierzchni nadać chropowatą strukturę np. zarysować poziomo pod późniejszy tynk renowacyjny.
  3. Do tynkowania powierzchni ścian należy użyć tynku renowacyjnego THERMOPAL-ULTRA-white.
  4. Jeśli wymagany jest tynk drobnoziarnisty, jako warstwę wykończeniową można zastosować THERMOPAL-FS33.