wstecz

Naprawa betonu

Wszelkie konstrukcje budowlane w swoim cyklu użytkowania przechodzą różnego rodzaju remonty i renowacje. Ich celem jest poprawienie trwałości konstrukcji, bezpieczeństwa i walorów estetycznych. Zaprawy naprawcze do betonu wykorzystuje się w niemal wszystkich rodzajach konstrukcji: budynkach, mostach i obiektach infrastruktury. Elementami podlegającymi renowacji są ściany, podłogi, stropy, balkony, filary oraz wiele innych elementów. Środki do naprawy betonu mają przede wszystkim za zadanie przywracanie pierwotnego profilu i funkcji betonu. Naprawa betonu to uzupełnianie ubytków, wypełnianie pęknięć i wyrównywanie powierzchni.

Przed rozpoczęciem prac naprawczych za pomocą środków do naprawy betonu należy dokonać analizy uszkodzeń. Należy brać pod uwagę między innymi: wytrzymałość na odrywanie, zawartość szkodliwych chlorków, stopień korozji elementów zbrojeniowych.

Przed zastosowaniem środków naprawczych podłoże betonowe powinno być odpowiednio przygotowane - oczyszczone z mleczka cementowego oraz substancji pogarszających przyczepność, jak olej, kurz, czy resztki starego jastrychu. Najskuteczniejszą metodą usuwania zanieczyszczeń jest piaskowanie lub czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem.

Oferowane przez nas środki naprawcze do betonu służą do reprofilowania i wypełniania ubytków na powierzchniach pionowych i poziomych oraz na sufitach. Zaprawy naprawcze powinny być nakładane warstwą o wymaganej grubości, tak by dokładnie wypełnić ubytki, pory i rysy. Nałożona warstwa jest następnie wyrównywana za pomocą pacy.

Produkty

ASOCRET-BIS-5/40
Mineralna zaprawa naprawcza do grubości od 5 do 40 mm
ASOCRET-BIS-1/6
Drobnoziarnista zaprawa naprawcza do wypełniania ubytków w zakresie od 1 do 6 mm.
ASOCRET-IM
Krystaliczna zaprawa uszczelniająca i naprawcza do podłoży betonowych
ASOCRET-HS-FLEX
Elastyczna warstwa kontaktowa / sczepna i ochrona antykorozyjna