wstecz

Iniekcja mokrych rys konstrukcji: naprawa pęknięć

Key Facts

1 Wiercenie otworów

W obrębie rysy wywiercić otwory w rozstawie max. 20 cm i pod kątem 45˚ względem szczeliny. Otwór należy tak wykonać, aby przechodził przez rysę w połowie długości iniektowanej konstrukcji.

2 Oczyszczanie otworów

Otwory oczyścić z pyłu i innych zanieczyszczeń przy użyciu sprężonego powietrza.

3 Iniekcja rys (przeciekających)

W otworach zamontować pakery o określonej średnicy. W przypadku stałego wycieku wody ze szczeliny do jej uszczelnienia użyć żywicy AQUAFIN-P1. Reaguje ona z wodą tworząć pianę i tamuje przeciek.

4 Trwała impregnacja pęknięć

Przed przystąpieniem do iniekcji rysy szczelinę zamknąć zaprawą, np. żywicą epoksydową ASODUR-EK98-Wand w celu ograniczenia wypływu żywicy iniekcyjnej poza obszr rysy. Po całkowitym utwardzeniu się ASODUR-EK98-Wand można przystapić do iniekcji żywica AQUAFIN-P4.

5 Iniekcja rys mokrych

W przypadku zastosowania żywicy AQUAFIN-P1 konieczne jest dodatkowe iniektowanie z użyciem elastycznej żywicy uszczelniającej AQUAFIN-P4.

6 Prace kosmetyczne

Po utwardzeniu się żwyicy iniekcyjnej usunąć wszystkie pakery. Pogłębione miejsca rys oraz otwory po pakerach wypełnić zaprawą mineralną, np. ASOCRET-BIS-1/6.