wstecz

Iniekcja grawitacyjna: naprawa pęknięć posadzki

Key Facts

1 Rozszerzenie pęknięcia

Naciąć wzdłużnie pęknięcie lub połączenie (na głębokość dochodzącą do około 2/3 głębokości wylewki). Dodatkowo wykonać nacięcia prostopadłe do pęknięcia o długości 10 cm, w odstępach co 30 cm.

2 Oczyszczenie

Usunąć pył oraz zanieczyszczenia i dokładnie oczyścić nacięcia odkurzaczem przemysłowym.

3 Przygotowanie produktu

Otworzyć ostrożnie trzeci segment torebki ASODUR®-K900 i wyjąć z niej rękawice oraz spinacze do wylewki. Wyciągnąć czarną linkę z górnej części torebki wyciskowej i równomiernie uciskać torebkę przez co najmniej 3 minuty. Zawartość torebki rozgrzewa się podczas mieszania składników.

4 Montaż klamr spinających

Klamry spinające włożyć do poprzecznych nacięć.

5 Wstępne wypełnienie pęknięcia

Wypełnić nacięcia żywicą do połowy głębokości, korzystając w razie potrzeby z dołączonej rurki.

6 Piasek kwarcowy

Posypać równomiernie żywicę piaskiem kwarcowym (uziarnienie 0,2–0,7 mm).

7

8