wstecz

REMI-FROST-45 (BE)

Domieszka przyspieszająca czas wiązania

Drukuj stronę

Informacje o produkcie

Opis

  • REMI-FROST-45 (BE) jest domieszką przyspieszającą czas wiązania cementu, szczególnie polecaną do stosowania w obniżonych temperaturach powietrza.
  • Wprowadzenie REMI-FROST-45 (BE) do mieszanki betonowej powoduje obniżenie temperatury zamarzania wody, co pozwala na wykonanie mieszanki betonowej w temperaturze powietrza do -10°C bez zahamowania hydratacji cementu.
  • Prowadzi do wzrostu wytrzymałości wczesnej betonu.
  • Domieszka działa również jako inhibitor korozji stali zbrojeniowej.
  • Ogranicza wysychanie świeżego betonu, dzięki czemu zostaje obniżony poziom skurczu.

Zużycie:

  • zalecane dozowanie 0,2–2,5% masy środka wiążącego,
  • dozowanie uzależnione jest m.in. od rodzaju cementu, temperatury otoczenia, czasu zabudowy i sposobu pielęgnacji,
  • przy betonowaniu w okresie zimowym zaleca się stosowanie czystych cementów portlandzkich z uwagi na szybszą dynamikę przyrostu wytrzymałości.
Nr artykułu Kolor Rozmiar opakowania Jednostka/Paleta
900000-013 żółty transparentny 1100 kg/paleto pojemnik 1
900000-016 żółty transparentny 200 kg/beczka 2

Do Pobrania