wstecz

Elastyczne wypełnienie spoin / Gruntowniki

Produkty

INDU-Primer-N
Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni niechłonnych
INDU-Primer-S
Środek gruntujący i zwiększający przyczepność do powierzchni chłonnych
INDUFLEX-PU
Elastyczna jednoskładnikowa, poliuretanowa masa do wypełniania szczelin dylatacyjnych