wstecz

W czym możemy pomóc?

W czym możemy pomóc?

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych wpisanych w formularzu kontaktowym jest Schomburg-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18A, 99-300 Kutno, KRS 0000141184, NIP 7750001450, tel. (+48) 242547342, e-mail biuro@schomburg.pl.
  2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w zależności od wyrażonej zgody przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub/i w celach marketingowych.
  3. Dostęp do danych osobowych podanych w formularzu będzie miał wyłącznie Administrator Danych Osobowych i upoważnione przez niego osoby.
  4. W przypadku wyrażenia zgody wyłącznie na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
  5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym wyrażono zgodę.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do celów określonych w pkt 2.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.