store icon info-circle icon clone icon pencil-ruler icon trowel icon calendar icon user-circle icon trash icon plus icon check-mark icon file icon schomburg brand icon phone icon envelope icon fax icon globe icon bars-solid icon flag-de icon flag-nl icon flag-cz icon flag-sk icon flag-hr icon flag-ru icon flag-vn icon flag-kr icon flag-pl icon flag-no icon flag-lt icon flag-as icon flag-us icon flag-th icon flat-jp icon flag-kh icon flag-mm icon flag-my icon flag-id icon locale-de icon locale-gb icon locale-rx icon locale-fr icon locale-th icon locale-km icon locale-id icon locale-my icon locale-ms icon locale-ja icon locale-zh icon locale-vi icon locale-cs icon locale-nl icon locale-sk icon locale-hr icon locale-ru icon locale-ko icon locale-pl icon locale-nb icon locale-lt icon locale-lv icon

SCHOMBURG Polska

wstecz

W czym możemy pomóc?

W czym możemy pomóc?

Klauzula informacyjna

  1. Administratorem danych osobowych wpisanych w formularzu kontaktowym jest Schomburg-Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, ul. Sklęczkowska 18A, 99-300 Kutno, KRS 0000141184, NIP 7750001450, tel. (+48) 242547342, e-mail biuro@schomburg.pl.
  2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym w zależności od wyrażonej zgody przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub/i w celach marketingowych.
  3. Dostęp do danych osobowych podanych w formularzu będzie miał wyłącznie Administrator Danych Osobowych i upoważnione przez niego osoby.
  4. W przypadku wyrażenia zgody wyłącznie na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie, dane osobowe podane w formularzu kontaktowym zostaną usunięte po udzieleniu odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.
  5. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy, liczonym od końca roku kalendarzowego, w którym wyrażono zgodę.
  6. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przeniesienia danych osobowych do innego podmiotu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do celów określonych w pkt 2.
  9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
  10. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
A-Z
Rozwiązania systemowe
Rozwiązania systemowe
Kalkulator zużycia
Do kalkulatora