wstecz

Zaprawy klejowe do kamienia naturalnego

Produkty

CRISTALLIT-FLEX
Szybkowiążąca, biała zaprawa klejowa do płyt z kamieni naturalnych zgodna z normą PN-EN 12004, (klasa C2 FT)
CRISTALLIT-MULTI-flex
Elastyczna cienko- i średniowarstwowa zaprawa S1 do klejenia płyt z kamienia naturalnego