wstecz

Zaprawy klejowe do kamienia naturalnego

Produkty

CRISTALLIT-MULTI-flex
Elastyczna zaprawa cienko- i średniowarstwowa do mocowania płyt z kamieni naturalnych zgodna z PN-EN 12004 i PN-EN 12002, C2 FT S1