wstecz

Zaprawy klejowe do kamienia naturalnego

Productgroup func 306 edit.cms

Produkty

CRISTALLIT-flex
Szybkowiążąca, biała zaprawa klejowa do płyt z kamieni naturalnych zgodna z normą PN-EN 12004, (klasa C2 FT)
CRISTALLIT-MULTI-flex
Elastyczna zaprawa cienko- i średniowarstwowa do mocowania płyt z kamieni naturalnych zgodna z PN-EN 12004 i PN-EN 12002, C2 FT S1