wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w fontannach i nieckach basenowych

Liczba powstających w naszym kraju basenów stale rośnie. Powstają baseny o różnych wielkościach od pełnowymiarowych basenów olimpijskich i kompleksów basenowych z różnorodnymi atrakcjami wodnymi poprzez mniejsze baseny szkolne, baseny hotelowe albo baseny w domach prywatnych. Dzięki odpowiednim i sprawdzonym systemom uszczelniającym dopasowanym do okładzin można zapobiec przedostawaniu się wody basenowej do warstw wyrównawczych i betonowej konstrukcji niecek basenowych.

Okładziny w fontannach i nieckach basenowych

Niecki basenowe oraz obrzeża niecek basenowych narażone są dodatkowo na obciążenia chemiczne spowodowane działaniem substancji mineralnych i soli. Z tego powodu stosowane w tych obszarach systemy uszczelniające i instalacyjne muszą być na nie odporne. Systemy te zabezpieczają betonowe konstrukcje oraz mineralne warstwy wyrównawcze przed wodą, która zwykle działa agresywnie na betonowe podłoża. Taśma i lakier o właściwościach odprowadzających ładunki elektrostatyczne położone między warstwą gruntującą a powłoką uszczelniającą pozwalają na nieniszczące badanie szczelności powłok w oparciu o metodę wysokiego napięcia impulsowego wg normy DIN 55670, dzięki czemu nie trzeba przeprowadzać kosztownej i czasochłonnej próby polegającej na wypełnieniu basenu wodą na okres 14 dni.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Uniwersalna zaprawa hydrofobowa do 30 mm

Hydrofobowy, szybkosprawny jastrych o wysokiej wytrzymałości

USZCZELNIANIE

Specjalna taśma uszczelniająca do wysokich wymagań i obciążeń

Półpłynna, odporna na działanie substancji chemicznych powłoka uszczelniająca na bazie poliuretanu

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Chemoodporna zaprawa cienkowarstwowa na bazie żywicy epoksydowej

Mineralna, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa

Trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania

SPOINOWANIE

Odporna chemicznie zaprawa na bazie żywicy epoksydowej

Trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania

Uszczelniająca masa silikonowa do stosowania w strefach podwodnych

Cementowa, nieprzepuszczalna dla wody zaprawa do spoin o szerokości 3 - 20 mm o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej