wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w mleczarniach

Stanowiska udojowe mają zapewniać łagodny, ciągły i skuteczny proces dojenia. Użycie antypoślizgowych i bezpiecznych do chodzenia płytek i płyt stanowi podstawę do spełnienia surowych wytycznych w zakresie higieny i czystości. System okładzin płytkowych musi wykazywać się wyjątkową odpornością na chemiczne i mechaniczne obciążenia.

Drukuj stronę
POZIOMOWANIE

Alternatywnie można zastosować jastrych zespolony w połączeniu z warstwą sczepną

Jeśli wymagane jest wyrównanie, można zastosować system reprofilacji betonu w połączeniu z warstwą sczepną, aby stworzyć równą powierzchnię.

Gruntowanie

Specjalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

Uszczelnianie

Uszczelnienie wykonywane jest w zmiennej kolorystyce za pomocą odpornej chemicznie powłoki uszczelniającej ASOFLEX-AKB oraz taśmy uszczelniającej ASO-Dichtband-2000-S. Ostatnią warstwę obsypuje się piaskiem kwarcowym.

UKŁADANIE

Chemoodporna zaprawa cienkowarstwowa na bazie żywicy epoksydowej

SPOINOWANIE

Odporna chemicznie zaprawa na bazie żywicy epoksydowej

Uszczelnienie poliuretanowe do silnie obciążonych połączeń ruchomych

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do klejenia i spoinowania