wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w mleczarniach

Uszczelnianie i klejenie okładzin w mleczarniach
Stanowiska udojowe muszą zapewniać łagodny, ciągły i skuteczny proces dojenia. Użycie antypoślizgowych i bezpiecznych do chodzenia płytek i płyt stanowi podstawę do spełnienia surowych wytycznych w zakresie higieny i czystości. System okładzin płytkowych musi wykazywać się wyjątkową odpornością na chemiczne i mechaniczne obciążenia.
Przemysłowe pomieszczenia często narażone są na działanie różnych agresywnych czynników. Nasze uszczelnianie sprawdza się w wilgotnych i mokrych pomieszczeniach.

Uszczelnianie i ochrona podłożą przed wilgocią
Bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie podłoża, które musi być trwałe i wolne od kurzu. W miejscach, które narażone są na wysokie obciążenie wodą, takie jak mleczarnie, należy stosować izolacje epoksydowe, które lepiej ochronią podłoże. Dobre uszczelnianie musi charakteryzować się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz warunki atmosferyczne.

Okładziny do podłoży specjalnych
Podłoża specjalne to podłoża bardzo trudne, które wymagają odpowiedniego kleju i spoin. Kolejnym korkiem jest wybranie odpowiednich płytek oraz rodzaj materiału, z którego są użyte. Duże znaczenia ma miejsce zastosowania okładziny. Na podłogach najczęściej stosuje się płytki gresowe i klinkierowe. Na ścianach stosuje się zazwyczaj ceramiczne płytki szkliwione.

Drukuj stronę
WYRÓWNANIE

Alternatywnie można zastosować jastrych zespolony w połączeniu z warstwą sczepną

Jeśli wymagane jest wyrównanie, można zastosować system reprofilacji betonu w połączeniu z warstwą sczepną, aby stworzyć równą powierzchnię.

Gruntowanie

Specjalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

USZCZELNIANIE

Uszczelnienie wykonywane jest w zmiennej kolorystyce za pomocą odpornej chemicznie powłoki uszczelniającej ASOFLEX-AKB oraz taśmy uszczelniającej ASO-Dichtband-2000-S. Ostatnią warstwę obsypuje się piaskiem kwarcowym.

KLEJENIE

Chemoodporna zaprawa cienkowarstwowa na bazie żywicy epoksydowej

SPOINOWANIE

Odporna chemicznie zaprawa na bazie żywicy epoksydowej

Uszczelnienie poliuretanowe do silnie obciążonych połączeń ruchomych

Trójskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do spoinowania