wstecz

Klejenie okładzin na betonowych podłożach (> 3 miesiące)

Zgodnie z normą DIN 18157 układanie płytek na betonowym podłożu zaleca się najwcześniej po upływie 6 miesięcy. Częstą przyczyną szkód są wysokie naprężenia skurczowe typowe dla świeżego podłoża betonowego. W przypadku klejenia okładzin na świeżych podłożach zalecamy w oparciu o nasze doświadczenie bardzo elastyczną zaprawę klejową do płytek ceramicznych, np. UNIFIX-S3 lub UNIFIX-S3-fast.
Tylko dzięki produktowi, który wyróżnia się tak wyjątkową plastycznością, można w skuteczny sposób skompensować wysokie siły tnące. Przed położeniem płytek koniecznie należy odpowiednio przygotować podłoże, np. poprzez śrutowanie, wysokociśnieniową obróbkę strumieniową, itp.

Wskazówka: nie wolno dopuścić do obciążenia podłoża wilgocią na skutek podciągania kapilarnego. Ten rodzaj klejenia okładzin nie jest zgodny z ogólnie uznanymi zasadami techniki i należy go określić w ramach osobnych ustaleń umownych.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

USZCZELNIANIE

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Wysoce odkształcalny, szybko twardniejący klej elastyczny do dużych obciążeń, również do kamienia naturalnego, z FAST TECHNOLOGY

Wysoce odkształcalny, elastyczny klej do dużych obciążeń

SPOINOWANIE

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych