wstecz

Klejenie okładzin z kamienia sztucznego

Kamienie sztuczne są konglomeratem powstałym z naturalnego materiału kamiennego związanego cementem lub żywicą syntetyczną. Niektóre z tych materiałów wyróżniają się bardzo wysokim współczynnikiem pęcznienia.
Do klejenia nadaje się z reguły zaprawa cienkowarstwowa w dużym stopniu modyfikowana tworzywem sztucznym, która zapewnia szybkie wiązanie krystaliczne wody.
W przypadku niektórych z tych materiałów, szczególnie tych o dużej zawartości serpentynitu, tylko klejenie na zaprawie klejowej na bazie żywicy reakcyjnej pozwoli zapobiec wypukleniu się płytek. Nasz dział serwisowy z przyjemnością doradzi Państwu na temat techniki klejenia okładzin.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Masa wyrównawcza do 30 mm

Zaprawa samopoziomująca do warstw o grubości od 2 do 30 mm, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Odporna chemicznie zaprawa na bazie żywicy epoksydowej

Dyspersja polimerowa

Wysoce odkształcalny, szybko twardniejący klej elastyczny do dużych obciążeń, również do kamienia naturalnego, z FAST TECHNOLOGY

Elastyczny klej do kamienia naturalnego z dodatkiem 2,0 - 4,2 kg UNIFLEX-F

SPOINOWANIE

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Uszczelniająca masa silikonowa do stosowania w strefach podwodnych