wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w nieckach basenowych z wodą solankową

Niecki basenowe z wodą solankową oraz obrzeża niecek basenowych narażone są dodatkowo na obciążenia chemiczne spowodowane działaniem substancji mineralnych i soli. Z tego powodu stosowane w tych obszarach systemy uszczelniające i instalacyjne muszą być na nie odporne. Systemy te zabezpieczają betonowe konstrukcje oraz mineralne warstwy wyrównawcze przed wodą, która zwykle działa agresywnie na betonowe podłoża. Taśma i lakier o właściwościach odprowadzających ładunki elektrostatyczne położone między warstwą gruntującą a powłoką uszczelniającą pozwalają na nieniszczące badanie szczelności powłok w oparciu o metodę wysokiego napięcia impulsowego wg normy DIN 55670, dzięki czemu nie trzeba przeprowadzać kosztownej i czasochłonnej próby polegającej na wypełnieniu basenu wodą na okres 14 dni.

Drukuj stronę
WYRÓWNANIE

Hydrofobowy, szybkosprawny jastrych o wysokiej wytrzymałości

Płynna zaprawa naprawcza na bazie spoiwa cementowego, 5 - 40 mm, do ścian i podłóg

Gruntowanie

Specjalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

USZCZELNIANIE

Samoprzylepna, miedziana taśma odprowadzająca ładunki elektrostatyczne (do powłok przewodzących ładunki elektrostatyczne, opcjonalnie)

Wodny lakier odprowadzający ładunki elektrostatyczne na bazie żywicy epoksydowej (do powłok przewodzących ładunki elektrostatyczne, opcjonalnie)

Specjalna taśma uszczelniająca do wysokich wymagań i obciążeń

Półpłynna, odporna na działanie substancji chemicznych powłoka uszczelniająca na bazie poliuretanu

KLEJENIE

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do klejenia i spoinowania

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa o wysokich parametrach wytrzymałościowych i obciążalności chemicznej

SPOINOWANIE

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa zaprawa o wysokich parametrach wytrzymałościowych i obciążalności chemicznej

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do klejenia i spoinowania

Uszczelniająca masa silikonowa do stosowania w strefach podwodnych