wstecz

Klejenie okładzin w pomieszczeniach na jastrychach asfaltowych (AS)

Klejenie płytek na jastrychu asfaltowym możliwe jest pod warunkiem, że jastrych wyróżnia się co najmniej klasą twardości AS-IC 10, a jego minimalna grubość wynosi 25 mm. W przypadku jastrychu asfaltowego należy przy wszystkich elementach budowlanych wykonać spoiny dylatacyjne o szerokości od 10 do 15 mm, które należy również zachować przy górnej okładzinie. Jeśli w przypadku danego jastrychu asfaltowego mamy do czynienia ze świeżo wykonanym podłożem, należy obsypać go na całej powierzchni piaskiem kwarcowym. Jeśli jastrych nie jest świeży, należy go przed uszczelnieniem i położeniem płytek zagruntować za pomocą środka gruntującego na bazie żywicy epoksydowej, np. ASODUR-GBM, i mokrą powierzchnię obsypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2 - 0,7 mm.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

WYRÓWNANIE

Nanosić warstwą o maksymalnej grubości 10 mm

ODSPRZĘGANIE / TŁUMIENIE

Płyta odsprzęgająca i tłumiąca odgłosy kroków, 4/9/15 mm

KLEJENIE

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

Lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa do stosowania metodą cienko-, średniowarstwową o wysokiej płynności

Wysoce odkształcalny, szybko twardniejący klej elastyczny do dużych obciążeń, również do kamienia naturalnego, z FAST TECHNOLOGY

SPOINOWANIE

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY