wstecz

Gruntowniki

Gruntowanie powierzchni wymaga przygotowania podłoża przed nałożeniem odpowiedniej warstwy nawierzchniowej. Głównym celem gruntowania powierzchni jest poprawienie przyczepności farby nawierzchniowej, wzmocnienie podłoża, które jest malowane, zmniejszenie jego chłonności, zmniejszenie zużycia farby nawierzchniowej.

W naszej ofercie posiadamy żywicę gruntującą, żywicę epoksydową, epoksydowy środek gruntujący oraz specjalny środek do wstępnego gruntowania powierzchni pionowych. Bezbarwną żywicę gruntującą używa się na betonie w celu wzmocnienia podłoża, poprawienia jego jakości, zapewnienia przyczepności oraz nadania trwałości farbie nawierzchniowej. Żywica gruntująca wyróżnia się tym, że jest bardzo łatwa w aplikacji, posiada znakomitą przyczepność oraz jest odporna na urazy mechaniczne.

Produkty

ASODUR-GBM
Żywica gruntująca, impregnująca oraz do wytwarzania zapraw
ASODUR-SG2
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży zaolejonych lub wilgotnych
ASODUR-SG3
Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży wilgotnych
ASODUR-SG3-thix
Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej na wilgotne podłoża, tiksotropowy
ASODUR-SG3-Superfast
Szybkowiążąca żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachli epoksydowych, jastrychów i zapraw drenażowych
ASODUR-G1270
Epoksydowy środek gruntujący