wstecz

Klejenie okładzin wielkoformatowych

Podstawowym warunkiem klejenia wielkoformatowych płytek i płyt jest równe podłoże. Im większe są płytki, tym równiejsze musi być podłoże.
Podłoże, które spełnia wymogi normy DIN 18 202 dotyczące wykonywania powierzchni, niekoniecznie jest wystarczające, by wyłożyć je wielkoformatową okładziną. Wyrównywanie nierówności i nieregularności podczas kładzenia dużych płytek i okładzin jest prawie niemożliwe. Z tego powodu warstwy jastrychów i tynków muszą być bardzo równe. Jeśli tak nie jest, na podłoże należy nanieść zaprawę wyrównawczą. Do tego celu nadaje się wiele zapraw wyrównawczych, np. SOLOPLAN-30-PLUS, SOLOPLAN-30-CA (samopoziomująca) lub SOLOCRET-15 (bardzo wytrzymała).
W przypadku płytek i płyt większych niż 40/40 cm na spód okładziny należy nanieść warstwę sczepną. Jeśli ta warstwa okaże się niewystarczająca, by w odpowiednim stopniu pokryć każdą płytkę, należy zastosować metodę kombinowaną, czyli „buttering-floating”.
Dzięki odpowiedniej przyczepności podłoża i materiału okładzinowego można skutecznie kompensować występujące naprężenia i zapobiec powstawaniu pęknięć naprężeniowych. Wilgotność resztkowa znajdująca się ewentualnie pod wyłożonym materiałem okładzinowym, np. betonem, jastrychem lub zaprawą klejową, bardzo wolno paruje przez małą liczbę wykonanych spoin. W przypadku podłoży wrażliwych na wilgoć może to doprowadzić do szkód. W takiej sytuacji należy zastosować odpowiednie środki gruntujące zapewniające wystarczającą ochronę.

Wskazówka: w przypadku cementowych zapraw cienkowarstwowych zalecamy dodanie dyspersji polimerowej do modyfikowania klejów do płytek, np. UNIFLEX-F, w celu kompensacji naprężeń występujących między podłożem a ceramicznym materiałem okładzinowym.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Jastrych cementowy: Bezrozpuszczalnikowy podkład do wewnątrz i na zewnątrz

Jastrych anhydrytowy: Uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

WYRÓWNANIE

Jastrych cementowy: warstwa od 2 do 30 mm do wewnątrz i na zewnątrz

Jastrychy anhydrytowe: zaprawa wyrównawcza do 30 mm

Stabilna, szybkowiążąca zaprawa szpachlowa do 50 mm

USZCZELNIANIE

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa do stosowania metodą cienko-, średniowarstwową o wysokiej płynności 1)

Wysoce odkształcalny, szybko twardniejący klej elastyczny do dużych obciążeń, również do kamienia naturalnego, z FAST TECHNOLOGY

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego 1)

Wysoce odkształcalny, elastyczny klej do dużych obciążeń

Szara, bardzo elastyczna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 1)

Bardzo szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa upłynniona 1)

SPOINOWANIE

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm