wstecz

THERMOPAL - System 2: System elastyczny z ochroną przed radonem - system renowacji o podwyższonych wymaganiach dotyczących mostkowania rys i ochroną przed oddziaływaniem radonu

Key Facts

1 Przygotowanie podłoża

 1. Usunąć tynk co najmniej 80 cm powyżej uszkodzonego miejsca.
 2. Oczyścić słabe i uszkodzone spoiny na głębokość ok. 20 mm.
 3. Przekształcić sole siarczanowe i chlorkowe z łatwo do słabo rozpuszczalnych za pomocą ESCO-FLUAT.
 4. Wypełnić spoiny i ubytki za pomocą ASOCRET-M30.
 5. Zaizolować istniejącą przeponę poziomą i bruzdę wykonaną na połączeniu ściany z podłogą za pomocą ASOCRET-M30.
 6. Wykonać fasetę uszczelniającą w połączeniu podłoga/ściana za pomocą ASOCRET-M30.

2 Wykonywanie iniekcji

 1. Wykonać wtórną przeponę poziomą za pomocą AQUAFIN-i380.
 2. Zamknąć otwory iniekcyjne za pomocą ASOCRET-M30.

3 Elastyczne uszczelnienie wewnętrzne

 1. Nałożyć warstwę wodoodpornego tynku i wyrównać podłoże za pomocą ASOCRET-M30.
 2. Wykonać elastyczną hydroizolację wewnętrzną za pomocą AQUAFIN-RB400.

4 System tynków renowacyjnych

 1. Aby zwiększyć przyczepność, należy nanieść warstwę tynku podkładowego THERMOPAL-SP na całą powierzchnię.
 2. Do tynkowania powierzchni ścian należy użyć tynku renowacyjnego THERMOPAL-ULTRA.
 3. Jeśli wymagany jest tynk drobnoziarnisty, jako warstwę wykończeniową można zastosować THERMOPAL-FS33.