wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin na balkonach i tarasach

Uszczelnianie i układanie w klasie obciążeń B0

Aby okładziny na balkonach i tarasach były wytrzymałe, bardzo ważny jest odpowiedni dobór rozwiązań systemowych. Z powodu różnego współczynnika wydłużenia użytych materiałów powstają naprężenia w ułożonych warstwach okładzinowych. Te naprężenia należy stale kompensować.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Wytrzymała, cementowa, szybko twardniejąca, modyfikowana tworzywami sztucznymi, elastyczna masa szpachlowa o niskim skurczu, 2 - 50 mm

Hydrofobowy, szybkosprawny jastrych o wysokiej wytrzymałości

USZCZELNIANIE

Laminowana włókniną, kompozytowa membrana nieprzepuszczalna dla wody

Taśma do uszczelniania szczelin dylatacyjnych i przyłączeniowych.

KLEJENIE

Wysoce elastyczny klej do wysokich obciążeń

Szara, wysoce elastyczna zaprawa S1 do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

SPOINOWANIE

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Cementowa, nieprzepuszczalna dla wody zaprawa do spoin o szerokości 3 - 20 mm o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych