wstecz

THERMOPAL - System 3: System klasyczny - renowacja części podziemnej budynku za pomocą cementowej zaprawy uszczelniającej dla podłoży niepodatnych na powstawanie rys

Key Facts

1 Przygotowanie podłoża

 1. Usunąć tynk co najmniej 80 cm powyżej uszkodzonego miejsca.
 2. Oczyścić słabe i uszkodzone spoiny na głębokość ok. 20 mm.
 3. Przekształcić sole siarczanowe i chlorkowe z łatwo do słabo rozpuszczalnych za pomocą ESCO-FLUAT.
 4. Wypełnić spoiny i ubytki za pomocą ASOCRET-M30.
 5. Zaizolować istniejącą przeponę poziomą i bruzdę wykonaną na połączeniu ściany z podłogą za pomocą ASOCRET-M30.
 6. Wykonać fasetę uszczelniającą w połączeniu podłoga/ściana za pomocą ASOCRET-M30.

2 Wykonywanie iniekcji

 1. Wykonać wtórną przeponę poziomą za pomocą AQUAFIN-F.
 2. Zamknąć otwory iniekcyjne za pomocą ASOCRET-M30.

3 Uszczelnianie wnętrza

 1. Wtórna hydroizolacja wewnętrzna za pomocą mineralnej zaprawy uszczelniającej. Nałożyć dwie warstwy AQUAFIN-1K. W przypadku wody pod ciśnieniem nałożyć trzy warstwy.

4 System tynków renowacyjnych

 1. Aby zwiększyć przyczepność, należy nanieść warstwę tynku podkładowego THERMOPAL-SP na całą powierzchnię.
 2. Do tynkowania powierzchni ścian należy użyć tynku renowacyjnego THERMOPAL-SR24.
 3. Jeśli wymagany jest tynk drobnoziarnisty, jako warstwę wykończeniową można zastosować THERMOPAL-FS33.