wstecz

Klejenie płytek i płyt na płytach wiórowych i drewnianych podłogach

Drewniane podłoża muszą być czyste, suche i nośne. Drewniane płyty wiórowe należy ułożyć w systemie zespolonym, przykręcić i przykleić. Uszkodzone drewniane podłoża i podłogi należy wymienić, a luźne deski podłogowe w fachowy sposób przymocować (np. za pomocą śrub). Szczeliny między deskami podłogowymi należy zamknąć.
Do przylegających elementów konstrukcyjnych należy zachować odstęp wynoszący min. 5 mm poprzez położenie samoprzylepnej, uszczelniającej taśmy krawędziowej RD-SK50.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Szybkoschnący grunt dyspersyjny z wypełniaczem kwarcowym do podłoży chłonnych i niechłonnych

WYRÓWNANIE

Samopoziomująca, wzmocniona włóknami cementowa masa wyrówująca do podkładów drewnianych o grubości min. 10 mm

ODSPRZĘGANIE / TŁUMIENIE

Termoizolacyjna płyta dźwiękochłonna i odsprzęgająca, 4/9/15 mm

USZCZELNIANIE

Wzmocniona włókniną mata uszczelniająca

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

Szybko twardniejąca, plastyczna, elastyczna zaprawa klejowa S1, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Bardzo szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa upłynniona

Lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa do stosowania metodą cienko-, średniowarstwową o wysokiej płynności

SPOINOWANIE

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia