wstecz

Uszczelnianie i klejenie okładzin w strefie sauny

Sauna posiada różne obszary (np. sauna sucha, sauna parowa, prysznice oraz inne wilgotne pomieszczenia), które są narażone na różne obciążenia. Z tego względu systemy uszczelniające i instalacyjne muszą być dostosowane do danego obszaru i jego obciążeń.
Ponieważ sauny poddawane są dużym obciążeniom parowym, system uszczelniający i instalacyjny musi wykazywać się również właściwościami paroszczelnymi. Ten warunek spełniają jedynie systemy na bazie żywicy reakcyjnej.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Specjalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

USZCZELNIANIE

Odporna na chemikalia, paroizolacyjna kompozytowa hydroizolacja na bazie poliuretanu, nakładana kielnią

KLEJENIE

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do klejenia i spoinowania

Chemikalienbeständiger Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis

SPOINOWANIE

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, odporna na działanie substancji chemicznych, drobnoziarnista zaprawa do klejenia i spoinowania

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Chemikalienbeständiger Fugenmörtel auf Epoxidharzbasis