wstecz

Klejenie okładzin na podłożach z resztkami kleju i powłokami malarskimi

Powłoki farb rozpuszczalnych w wodzie oraz resztki kleju należy usunąć. Powłoki z lakierów i farb olejnych należy w razie potrzeby zeszlifować. Należy wykluczyć obciążenie podłoża wilgocią na skutek podciągania kapilarnego.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Szybkoschnący grunt dyspersyjny z wypełniaczem kwarcowym do podłoży chłonnych i niechłonnych

Uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

WYRÓWNANIE

Zaprawa samopoziomująca do warstw o grubości od 2 do 30 mm, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wytrzymała, cementowa, szybko twardniejąca, modyfikowana tworzywami sztucznymi, elastyczna masa szpachlowa o niskim skurczu, 2 - 50 mm

ODSPRZĘGANIE / TŁUMIENIE

Płyta odsprzęgająca i tłumiąca odgłosy kroków, o grubości 4/9/15 mm

USZCZELNIANIE

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Szybkowiążący, wysoce stabilny klej elastyczny do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

Lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa do stosowania metodą cienko-, średniowarstwową o wysokiej płynności

SPOINOWANIE

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia