wstecz

Klejenie okładzin na świeżym jastrychu cementowym (CT) i betonie (> 28 dni)

Na świeżych jastrychach cementowych okładziny z płytek można układać za pomocą zaprawy klejowej UNIFIX-S3 / UNIFIX-S3-fast od momentu, gdy możliwe będzie ich obciążenie. W przypadku klejenia okładzin na świeżych jastrychach cementowych należy uwzględnić nie zakończony jeszcze proces wiązania podłoża i związaną z tym zjawiskiem mniejszą wytrzymałość podłoża.
Na podłożu nie wolno umieszczać żadnych ciężkich przedmiotów. Przed położeniem płytek należy usunąć spieczone warstwy. Przy klejeniu okładzin z kamienia naturalnego należy stosować wyłącznie wyroby zapobiegające przebarwieniom i odkształceniom.

Wskazówka: ten rodzaj klejenia okładzin nie jest zgodny z ogólnie uznanymi zasadami techniki i należy go określić w ramach osobnych ustaleń umownych.

Drukuj stronę
USZCZELNIANIE

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Wysoce odkształcalna, elastyczna zaprawa klejowa do dużych obciążeń, absorbująca naprężenia z podłoża

Wysoce odkształcalna, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa klejowa do dużych obciążeń, absorbująca naprężenia z podłoża

SPOINOWANIE

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY