wstecz

Klejenie okładzin na podłożach murowanych z cegieł silikatowych, cegieł ceramicznych i betonu komórkowego

Podłoże murowane (np. z cegły silikatowej) musi mieć przed wyłożeniem płytkami i płytami min. 6 miesięcy (od momentu wykonania podłoża musi upłynąć 6 miesięcy). Tylko w ten sposób można zapobiec uszkodzeniom okładziny spowodowanym naprężeniem skurczowym.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Wytrzymała, cementowa, szybko twardniejąca, modyfikowana tworzywami sztucznymi, elastyczna masa szpachlowa o niskim skurczu, 2 - 50 mm

USZCZELNIANIE

Wzmocniona włókniną mata uszczelniająca

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

Lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa do stosowania metodą cienko-, średniowarstwową o wysokiej płynności

Szara, bardzo elastyczna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Wysoce odkształcalny, elastyczny klej do dużych obciążeń

SPOINOWANIE

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Plastyczna zaprawa do wypełniania spoin o maks. szerokości 6 mm