wstecz

Klejenie okładzin z gresu

Gresem nazywane są płytki wyróżniające się nasiąkliwością < 0,5%. Ten materiał okładzinowy cechuje bardzo wysoka gęstość.
Do klejenia płytek z gresu używa się zapraw klejowych modyfikowanych tworzywem sztucznym, by zapewnić optymalną przyczepność dla bardzo gęstej powierzchni tej okładziny.
Do spoinowania płytek z gresu nadają się bardzo dobrze szybkowiążące zaprawy do wypełniania spoin.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny środek gruntujący odporny na działanie wody i alkaliów

WYRÓWNANIE

Wytrzymała, cementowa, szybko twardniejąca, modyfikowana tworzywami sztucznymi, elastyczna masa szpachlowa o niskim skurczu, 2 - 50 mm

Masa samopoziomująca na bazie cementu, 2 - 30 mm

ODSPRZĘGANIE / TŁUMIENIE

Płyta odsprzęgająca i tłumiąca odgłosy kroków, 4/9/15 mm

USZCZELNIANIE

Elastyczna, mineralna, dyfuzyjna zaprawa uszczelniająca do zastosowań o wysokich wymaganiach wewnątrz i na zewnątrz

KLEJENIE

Szybkowiążący, odkształcalny, elastyczny klej S1

Lekka, niepyląca, elastyczna zaprawa klejowa do stosowania metodą cienko-, średniowarstwową o wysokiej płynności

Szara, bardzo elastyczna zaprawa do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

SPOINOWANIE

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY