wstecz

Klejenie okładzin na jastrychach magnezjowych i skałodrzewnych (MA)

Bezpośredni kontakt zaprawy na bazie cementu do wyłożeń ceramicznych z jastrychem magnezjowym prowadzi do jego uszkodzenia na skutek reakcji chemicznej, zwanej „pęcznieniem magnezjowym”. Należy wyeliminować podsiąkanie wilgoci z podłoża, stosując odpowiednie środki.
Podłoże magnezjowe należy mechanicznie uszorstnić i zagruntować żywicą epoksydową ASODUR-GBM, a świeżą jeszcze warstwę obsypać obficie piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,5 - 1,0 mm. Płytki można kłaść po upływie od ok. 12 do 16 godzin.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej

WYRÓWNANIE

Masy wyrównujące do powierzchni podłogowych, w przypadku stosowania na jastrychach magnezjowych nie wolno przekraczać maksymalnej grubości warstwy 15 mm

KLEJENIE

Elastyczna zaprawa klejowa do płyt z kamienia naturalnego

Bardzo szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa upłynniona

SPOINOWANIE

Mineralna, wielofunkcyjna, elastyczna zaprawa do spoinowania, do płytek ceramicznych, z kamienia naturalnego oraz innych okładzin o szerokości spoin od 1 do 10 mm, FAST TECHNOLOGY

Masa silikonowa do uszczelniania spoin dylatacyjnych

Szybko twardniejąca, elastyczna zaprawa do wypełniania spoin o szerokości od 3 do 20 mm

Masa silikonowa do spoinowania kamienia naturalnego, odporna na przebarwienia