wstecz

Klejenie okładzin odprowadzających ładunki elektrostatyczne w obszarach zagrożonych wybuchem, pomieszczeniach czystych, przemyśle chemicznym, farmaceutycznym i elektronicznym - system na bazie żywicy epoksydowej

W wielu wrażliwych przemysłowych i medycznych obszarach istnieje konieczność odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Wyładowania elektrostatyczne mogą doprowadzić do zapłonu np. oparów, gazów czy pyłów. Tego rodzaju wyładowania przyczyniają się także do powstawania pól elektromagnetycznych, które mogą niszczyć bądź uszkadzać podzespoły elektroniczne. Dlatego w stacjach gazowych, laboratoriach, przemyśle chemicznym i elektronicznym, a także w obszarach IT, pomieszczeniach czystych, salach operacyjnych i w wielu innych strefach obowiązkowe jest wyłożenie powierzchni okładzinami, które mają zdolność do odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Celem tego rodzaju rozwiązań jest zmniejszenie rezystancji uziemienia na tyle, by wyładowania elektrostatyczne odprowadzane były w obszarze o niekrytycznym charakterze.

Drukuj stronę
Gruntowanie

Samoprzylepna taśma uziemiająca w siatce < 4 × 4 m

Lakier przewodzący na bazie żywicy epoksydowej

KLEJENIE

Przewodzący prąd piasek kwarcowy jako dodatek do spoiwa w postaci żywicy epoksydowej

Dwuskładnikowe spoiwo na bazie żywicy epoksydowej

SPOINOWANIE

Przewodzący prąd piasek kwarcowy jako dodatek do spoiwa w postaci żywicy epoksydowej

Dwuskładnikowe spoiwo na bazie żywicy epoksydowej

Uszczelnienie poliuretanowe do silnie obciążonych połączeń ruchomych